Αγροτική Οικονομία, Γεωπονία, Δασολογία

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες *

Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Aειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Αμπελουργία – Οινολογία *

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας *

Τμήμα Γεωπονικής Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωπονία

Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και Διατροφή Αγροτικών Ζώων

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Γενικού Τμήματος του Γ.Π.Α.

Γενικό Τμήμα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διδακτορικό_1 Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Για κατόχους Μ.Δ. στην Αγροτική Οικονομία, Οικονομικά, Θετικές Επιστήμες)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Αγρίνιο)

Διδακτορικό_2 Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Για πτυχιούχους Χημείας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Αγρίνιο)

Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Επιστήμη και Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Επιστήμη της Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Α.Π.Θ.)

Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία

Γενικό Τμήμα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. στις κατευθύνσεις:

Α. Εκτροφή και Παθολογία Παραγωγικών Ζώων,

Β. Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς

Σχολή Κτηνιατρικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Αγρίνιο)

 

 

Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων *

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Π.Μ.Σ. Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών για Διδακτορικό Δίπλωμα

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Παραγωγικά Συστήματα Εκτροφής Ζώων

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας *

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Αγρίνιο)

ΠΜΣ Γεωπονικής Σχολής

Σχολή Γεωπονίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό χώρο, με έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών *

Τμήμα Γεωπονικής Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών με τις εξής κατεύθυνσεις:

1. Υδατοκαλλιέργειες,

2. Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών *

Τμήμα Κτηνιατρικής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)