Αθήνα: Τμήματα αποκλειστικά για ΙΑΤΡΙΚΗ

30 χρόνια επιτυχίες στην Ιατρική!!

 

Προγράμματα μόνο για άριστους μαθητές

Καλοκαιρινή περίοδος (6 εβδομάδων) 13 ώρες / εβδομάδα

Βιολογία 3 ώρες (μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 1,3)

Χημεία 4 ώρες (μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 0,7)

Φυσική 4 ώρες

Έκθεση 2 ώρες

Χειμερινή περίοδος10 ώρες / εβδομάδα

Βιολογία 2 ώρες (μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 1,3)

Χημεία 3 ώρες (μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 0,7)

Φυσική 3 ώρες

Έκθεση 2 ώρες

Επικοινωνία: 2103809488