Αρχιτεκτονική

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Αστικός Σχεδιασμός και οι Μετασχηματισμοί της Πόλης

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Αρχιτεκτονική Σχεδιασμός του Χώρου στις κατευθύνσεις:

1. Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός

2. Πολεοδομία – Χωροταξία *

Σχολή Αρχιτεκτονικών Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Αρχιτεκτονική Τοπίου *

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Διδακτορικό Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Προστασία Μνημείων:

1. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων,

2. Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης *

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού *

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)