Βιολογία

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Βιοπληροφορική

Τμήμα Βιολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών

Τμήμα Βιολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Διδακτορικά Τμήματος Βιολογίας

Τμήμα Βιολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διδακτορικά Τμήματος Βιολογίας

Τμήμα Βιολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική *

Τμήμα Βιολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Ευρωπαϊκές Σπουδές για την Περιφερειακή Ανάπτυξη – EuropeanRegionalDevelopmentStudies

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας – Μοριακή, Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες

Τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική *

Τμήμα Βιολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. στην:

1. Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες,

2. Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία

Τμήμα Βιολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μ.Δ.Ε. στους τομείς:

1. Οικολογία – Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος,

2. Βιολογική Τεχνολογία

Τμήμα Βιολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Μικροβιακή Βιοτεχνολογία

Τμήμα Βιολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μοριακή Βιολογία  - Βιοϊατρική *

Τμήμα Βιολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών

Τμήμα Βιολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών

Τμήμα Βιολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για απονομή Διδακτορικού Διπλώματος

Τμήμα Βιολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία *

Τμήμα Βιολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική των Βιολογικών Μαθημάτων και Νέες Τεχνολογίες

Τμήμα Βιολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Ωκεανογραφία με εξειδικεύσεις:

1. Βιολογική Ωκεανογραφία,

2. Γεωλογική Ωκεανογραφία,

3. Φυσική Ωκεανογραφία,

4. Χημική Ωκεανογραφία *

Τμήμα Βιολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)