Γεωγραφία, Γεωλογία , Περιφερειακή Ανάπτυξη

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και το Σχεδιασμό του Χώρου

Τμήμα Γεωγραφίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων

Τμήμα Γεωγραφίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον

Τμήμα Γεωλογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Γεωπληροφορική

Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Πολυτεχνείο Κρήτης)

Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χωροταξία, Πολεοδομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΔΔ)

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Διδακτορικό Δίπλωμα στον Τομέα της Γεωτεχνικής (ΔΔ)

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Διδακτορικό Τμήματος Γεωγραφίας

Τμήμα Γεωγραφίας (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)

Διδακτορικό Τομέα " Έργων Υποδομής και Περιφερειακής Ανάπτυξης"

Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Διδακτορικό Τομέα "Γεωγραφίας Περιφερειακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης"

Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Διδακτορικό Τομέας ¨Τοπογραφίας¨:

1. Συστήματα Λογισμικού Γεωπληροφορικής για διαχείριση κινδύνων,

2. Δίκτυα λήψης και διαχείρισης μετρήσεων υψηλής χωρητικής πυκνότητας

Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Διδακτορικό Τομέας ¨Τοπογραφίας¨ - Τηλεπισκόπιση

Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών *

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ειδίκευση στη Γεωπληροφορική *

Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Ευρωπαϊκές Σπουδές για την Περιφερειακή Ανάπτυξη - European Regional Development Studies

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου

Τμήμα Γεωγραφίας (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)

Μ.Δ.Ε. στους κλάδους:

1. Τεκτονική και Στρωματογραφία.

2. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωγραφία,

3. Ορυκτοί Πόροι και Περιβάλλον,

4. Γεωφυσική,

5. Πετρολογία – Γεωχημεία,

6. Γεωγραφία και Περιβάλλον

Τμήμα Γεωλογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μ.Δ.Ε. Τμήματος Γεωλογίας

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον

Τμήμα Γεωλογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Πληθυσμός, Ανάπτυξη και Στρατηγικές Προοπτικές (PODEPRO)

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

 

ΠΜΣ "Χωροταξία, Πολεοδομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη" (ΔΔ στη Δημογραφία)

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Πολεοδομία - Χωροταξία

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του χώρου με κατευθύνσεις:

1. Κτηματολόγιο και διαχείριση χωρικών δεδομένων,

2. Χαρτογραφική παραγωγή και γεωγραφική ανάλυση,

3. Οργάνωση και διαχείριση πόρων και έργων ανάπτυξης

Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Χωρικές Δυναμικές και Αγροτική Χωροταξία (DYNTAR)

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)