Δίκαιο, Νομική

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση

Γενικό Τμήμα Δικαίου (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο *

Τμήμα Νομικής (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε.

Α. Εμπορικό Δίκαιο,

Β. Εργατικό Δίκαιο,

Γ. Πολιτική Δικονομία

Τμήμα Νομικής (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. στα γνωστικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου

Τμήμα Νομικής (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. στους τομείς:

1. Αστικό, Αστικό Δικονομικό & Εργατικό Δίκαιο,

2. Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες,

3. Διεθνών Σπουδών,

4. Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο,

5. Ιστορία – Φιλοσοφία & Κοινωνιολογία του Δικαίου,

6. Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών

 

Τμήμα Νομικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μ.Δ.Ε. στους τομείς:

1. Ιδιωτικού Δικαίου,

2. Διακαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου,

3. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών,

4. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης,

5. Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Νομικής (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Μ.Δ.Ε. Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου

Τμήμα Νομικής (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. του Τομέα Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Νομικής (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε.:

1. Ιστορία του Δικαίου,

2. Φιλοσοφία του Δικαίου,

3. Κοινωνιολογία του Δικαίου,

4. Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Τμήμα Νομικής (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε.:

1. Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο,

2. Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Τμήμα Νομικής (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Νομικός Πολιτισμός

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο)