Δημήτρης Μπαμπίλης

Δημήτρης Μπαμπίλης
Υπεύθυνος σπουδών

Ο Δημήτρης Μπαμπίλης είναι δημιουργός του site chem.gr που παρουσιάζει θέματα σχετικά με τη Χημεία και συγγραφέας των εξής Βιβλίων Χημείας:

 • ŸΧημεία Γ΄ Ενιαίου Λυκείου Α΄ τόμος
  Δημήτρης Μπαμπίλης, Νίκος Νταγιάντης, Αναστασία Σαλίκα, Γιώργος Χουλιάρας  Εκδ. Πατάκη
 • Χημεία Γ΄ Ενιαίου Λυκείου Β΄ τόμος
  Δημήτρης Μπαμπίλης, Νίκος Νταγιάντης, Αναστασία Σαλίκα, Γιώργος Χουλιάρας  Εκδ. Πατάκη
 • Χημεία Β΄ Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας σειρά Πολυμήχανον
  Δημήτρης Μπαμπίλης, Αναστασία Σαλίκα Εκδ. Πατάκη
 • Χημεία Β΄ Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας σειρά Εργαλεία
  Δημήτρης Μπαμπίλης, Νίκος Νταγιάντης, Αναστασία Σαλίκα, Γιώργος Χουλιάρας, Εκδ. Πατάκη
 • Χημεία Β΄ Ενιαίου Λυκείου Θετική Κατεύθυνση
  Δημήτρης Μπαμπίλης, Νίκος Νταγιάντης, Γιώργος Χουλιάρας Εκδ. Πατάκη
 • Χημεία Β΄ Ενιαίου Λυκείου Θετική – Τεχνολογική Κατεύθυνση σειρά Πολυμήχανον
 • Δημήτρης Μπαμπίλης, Νίκος Νταγιάντης Εκδ. Πατάκη
 • Χημεία Α΄ Λυκείου
  Δημήτρης Μπαμπίλης, Αναστασία Σαλίκα Εκδ. Πατάκη
 • Χημεία Γ΄ Γυμνασίου
  Δημήτρης Μπαμπίλης, Νίκος Νταγιάντης, Γιώργος Χουλιάρας Εκδ. Πατάκη
 • Η Χημεία στις Εξετάσεις
  Δημήτρης Μπαμπίλης Εκδ. Σαββάλας
 • Οργανική Χημεία Γ΄ Λυκείου
  Δημήτρης Μπαμπίλης Εκδ. Σαββάλας

Έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή με τίτλο:
«Μελέτη σχηματισμού μονομερικών και πολυμερισμένων κυστιδίων τεταρτοταγών αμμωνιακών αλάτων».

Έχει επίσης τις εξής δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά:
Polymerization of oriented monomers. VIII. Polymerization of allyl and diallyl vesicle forming quaternary ammonium salts.
D. Babilis, Photis Dais, L. H. Margaritis, and C. M. Paleos, J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed., 23, 1089 (1985)

Polymerization of allyl and diallyl vesicles forming quaternary ammonium salts.
D. Babilis, C. M. Paleos, and Photis Dais, ACS Polym. Prepr. 26, 206 (1985)

Polymerisation of oriented monomers. IX. Further studies on the polymerisation and vesicular properties of allyl and diallyl based monomeric and polymerized quaternary ammonium salts.
D. Babilis, C. M. Paleos, and Photis Dais, J. Polym. Chem., Polym. Chem. Ed., 26, 2141 (1988)