Διαγωνίσματα

Τι πετυχαίνουμε γράφοντας διαγωνίσματα

 1. Να προσανατολίσουμε την μελέτη μας στη σωστή κατεύθυνση.
 2. Να ασκηθούμε στο γράψιμο και να βελτιωθεί η ταχύτητα μας, η αποφασιστηκότητα και η αυτενέργειά μας.
 3. Να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και να κρίνουμε αν το διάβασμά μας είναι ικανοποιητικό (σε χρόνο και απόδοση).
 4. Να διδαχτούμε από τα λάθη μας και τις αδυναμίες μας και κατά συνέπεια να βελτιωθούμε.
 5. Να ασκηθούμε στο να γράφουμε με τους συμμαθητές μας όπως στις γενικές εξετάσεις και να αποκτήσουμε την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας.
 6. Να κάνουμε επανάληψη.

Πως αντιμετωπίζουμε το διαγώνισμα

 1. Διαβάζουμε όλα τα θέματα προσεκτικά. Ξεκινούμε τις απαντήσεις από τα θέματα που γνωρίζουμε πληρέστερα, χωρίς να κάνουμε χρήση του πρόχειρου(τελευταίες σελίδες) αν δεν γνωρίζουμε την απάντηση ενός θέματος, το αφήνουμε για το τέλος και δεν χρειάζεται να απογοητευόμαστε.
 2. Είναι προτιμότερο, για να κερδίσουμε χρόνο, να ξεκινήσουμε από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπως αντιστοίχησης, συμπλήρωσης, σωστού-λάθους και πολλαπλής επιλογής, που απαντώνται γρηγορότερα. Στις ερωτήσεις σύντομης απάντησης προσέχω να μην ξεπερνώ τα όρια της "μιας πρότασης"‘  ή "μιας μικρής παραγράφου" χάνοντας πολύτιμο χρόνο.
 3. Ένα πρόβλημα, πριν αρχίσουμε να το λύνουμε, το διαβάζουμε δύο και τρείς φορές προσεκτικά(ενδεχομένως να κρύβει παγίδες που με την πρώτη ματιά δεν φαίνονται). Δεν βιαζόμαστε να αρχίσουμε την απάντηση. Βεβαιωνόμαστε τι απαιτεί κάθε θέμα για απάντηση και στο ‘πρόχειρο’  σημειώνουμε λέξεις-κλειδιά για τα σημεία στα οποία θα αναφερθούμε.
 4. Στη διάρκεια της απάντησης ξανακοιτάμε το θέμα αρκετές φορές, για να βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από το ζητούμενο. Ξαναδιαβάζουμε το θέμα, όταν έχουμε τελειώσει την απάντηση, μήπως έχουμε κάτι ξεχάσει.
 5. Οι απαντήσεις που δίνουμε θα πρέπει να διακρίνονται για τη σαφήνεια, ακριβολογία και πληρότητα του νοήματος.
 6. Απαντούμε στα θέματα αναλυτικά και καθαρά (γράφοντας όπως στις επίσημες εξετάσεις).
 7. Προσπαθούμε να τελειώσουμε στο χρόνο που μας δίνεται (τρεις ώρες).
 8. Στο τελευταίο ‘20λεπτο’, αν έχει μείνει, ελέγχουμε αυτά που έχουμε γράψει διορθώνοντας τυχόν λάθη και συμπληρώνοντας τυχόν παραλείψεις.
 9. Αν δεν προλαβαίνουμε να αναπτύξουμε ένα θέμα, το ολοκληρώνουμε περιληπτικά.
 10. Δεν εγκαταλείπουμε την προσπάθεια, προσπαθούμε μέχρι το τελευταίο λεπτό.