Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Βαλκανιολογία

Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Διεθνείς Σπουδές

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Μ.Δ.Ε. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Μ.Δ.Ε. στις Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονής Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Ν.Α. Ευρώπη

Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης *

Τμήμα Νομικής (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Τουρκολογία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)