Διοίκηση

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας *

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Δημόσια Διοίκηση στη κατεύθυνση ¨Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση¨

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Δημόσια Διοίκηση στη κατεύθυνση ¨Σύγχρονες Μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης¨

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διδακτορικό Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Πλήρους και Μερικής φοίτησης) *

Τμήμα Μάρκετιγκ και Επικοινωνίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διοίκηση Επιχειρήσεων *

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μανατζμεντ Τουρισμού

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) *

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διοίκηση Επιχειρήσεων – AthensMBA(parttime) *

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α)

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc Management)

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΔ) *

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΔ)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων *

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (executiveM.B.A) *

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Ε-Μ.Β.Α.)

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (ExecutiveMBA)

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων *

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διοίκηση της Υγείας *

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Διοίκηση Υπηρεσιών (Μερικής Φοίτησης για Στελέχη)

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διοίκηση Υπηρεσιών (Πλήρους Φοίτησης)

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διοικητική των Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Ευρωπαϊκό Μ.Δ.Ε. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα *

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. στην Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Μάρκετιγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες (1. Μάρκετιγκ, 2. Επικοινωνία)

Τμήμα Μάρκετιγκ και Επικοινωνίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μάρκετιγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες για Στελέχη Επιχειρήσεων

Τμήμα Μάρκετιγκ και Επικοινωνίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση και Οικονομία με κατεύθυνση στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση και Οικονομία με κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (ΔΔ)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανισμούς

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Οργάνωση και Διοίκηση Δημόσιων Υπηρεσιών, Δημόσιων Οργανισμών και Δημόσιων Επιχειρήσεων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων:

1.Logistics,

2.Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος *

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας *

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας (ΔΔ) *

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων *

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Οργάνωση και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη *

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορικής Υγείας (ΔΔ) *

Τμήμα Νοσηλευτικής (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Πληροφορική και Διοίκηση *

Τμήμα Πληροφορικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού *

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα με κατευθύνσεις:

1.Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων,

2.Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής *

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο)