Εκπαίδευση

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωσικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους. *

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη με κατευθύνσεις:

1.Γνωσιακή Επιστήμη,

2.Εφαρμογές της Γνωσιακής Επιστήμης *

Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Γλώσσα και Γραμματισμός στην Προσχολική Εκπαίδευση

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη *

Τμήμα Νηπιαγωγών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

Δημιουργική Γραφή

Τμήμα Νηπιαγωγών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

Διαιτητικές συνήθειες, σχολικές επιδόσεις και προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον (ΔΔ)

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)

Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές.

Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα *

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλόνικής)

Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες *

Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διδακτορικό Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Θ.

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Διδακτορικό Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Ιωναννίνων)

Διδακτορικό Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διδακτορικό Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΔΔ)

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Δυσλεξία: Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Ειδίκευση Εκπαιδευτικών και Σχολικών Ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων – Προωθώντας την ιδεολογία της ισότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία *

Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση *

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Ειδική Αγωγή

Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)

Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα με κατευθύνσεις:

1.Εκπαίδευση και Κοινωνικές Διακρίσεις,

2.Ειδική Αγωγή *

Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων *

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Επιστήμες της Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Επιστήμες της Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Επιστήμες της Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών (ΔΔ)

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

 

Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Επιστήμες της Αγωγής:

1.Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης,

2.Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Σχολείο,

3.Συγκριτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση,

4.Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση *

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Επιστήμες της Αγωγής:

1.Εκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός,

2.Διδακτική των Θετικών Επιστημών,

3.Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Επιστήμες της Αγωγής σε συγκεκριμένο τομέα (κατεύθυνση)

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής:

1. Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην  Εκπαίδευση,

2. Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Επιστήμη της Πληροφορίας

Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου με κατευθύνσεις:

1.Εκπαίδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία,

2.Εκπαιδευτική Αξιολόγηση,

3.Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,

4.Διαπολιτισμική Εκπαίδευση,

5.Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Κοινωνικό-Πολιτισμική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχόντων *

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση Προβλημάτων Προφορικού και Γραπτού Λόγου (Μαθησιακές Δυσκολίες)

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Μ.Δ.Ε. στη Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα σχολείο για όλους *

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μ.Δ.Ε. στις εξής κατευθύνσεις:

1.Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση,

2.Ειδική Αγωγή

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Μ.Δ.Ε. στις κατευθύνσεις:

1.Διδακτ. Μεθοδολογία & Αναλυτικά Προγράμματα,

2.Πολιτισμικές Σπουδές,

3.Εκπαιδευτική Πολιτική & Εκπαιδευτική Έρευνα,

4.Ψυχολογικές & εκπαιδευτικές προσεγγίσεις της διαφορετικότητας,

5.Γλώσσα & Λογοτεχνία στην εκπαίδευση

Τμήμα Νηπιαγωγών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

Μ.Δ.Ε. Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. με κατευθύνσεις:

1.Εκαπιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)

2.Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας,

3.Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Παιδαγωγική

Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη

Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία *

Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορικής για την Εκπαίδευση *

Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)