Επαγγελματικές προοπτικές 2ου πεδίου

2Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Φυσικομαθηματικές Σχολές

Γεωπονοδασολογικές Σχολές

Παιδαγωγικές Επιστήμες

Στρατιωτικές Σχολές

 

 

 

Α.Ε.Ι.

 

ΑΞΙΟΠ/ΣΗ ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ(4ο) ΑΘΗΝΑ

* Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις.                                               

* Στο Υπουργείο Γεωργίας.

* Στην Αγροτική Τράπεζα.

* Καθηγητές στη δευτ/θμια εκπ/ση αφού φοιτήσουν στη ΣΕΛΕΤΕ.

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (3o) ΑΘΗΝΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΤΡΑ

* Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπ/ση.  

* Σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες.

* Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα.

* Σε φαρμακευτικές εταιρείες.

* Σε νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα.                                                                                                      

* Στα Υπουργεία Γεωργίας  - Δημόσιας Τάξης - ΥΠΕΧΩΔΕ.

* Σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

* Σε ιχθυοκαλλιέργειες ως ιχθυολόγοι.

* Ως περιβαλλοντολόγοι σε εταιρείες μελετών.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

* Καθηγητές γεωγραφίας στη δευτ/θμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν πρώτα στη ΣΕΛΕΤΕ.

* Σε τουριστικές  και στρατιωτικές σχολές και υπηρεσίες.

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΤΡΑ

* Γραφεία γεωλογικών ερευνών και σε τεχνικές εταιρείες.

* Καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

* Σεισμολόγοι.

* Στον ιδιωτικό τομέα σε εταιρείες με αντικείμενο την εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου.

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (4o) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ  & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ (4o) ΒΟΛΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (4o) ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (4ο) ΒΟΛΟΣ

* Γεωπόνοι στο Υπουργείο Γεωργίας. 

* Σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις.                                                 

* Στην Αγροτική Τράπεζα.

* Σε θερμοκήπια, αγροκτήματα, κτηνοτροφικές μονάδες και σε ερευνητικά κέντρα.

* Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.                                                                      

* Σε βιομηχανίες αγροχημικών, τροφίμων, σποροπαραγωγής.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ (4o)ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

* Στο Υπουργείο Γεωργίας.                                                                                               

* Στην Αγροτική Τράπεζα.

* Σε συνεταιρισμούς, δασικές βιομηχανίες.

* Σε γραφεία περιβαλλοντικών μελετών.

ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (1o) ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ (1o) ΑΛΕΞ/ΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (1o)  ΠΑΤΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (1o) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  (1ο) ΡΟΔΟΣ

* Νηπιαγωγοί σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία.

* Σε παιδικούς σταθμούς.

* Σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί.

* Σε νοσοκομεία παιδιών και σε ιδρύματα φροντίδας του παιδιού.

* Παιδαγωγοί σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με το παιδί.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (1o)ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

* Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

* Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα.

* Στο δημόσιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

* Σε οργανισμούς κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού.

* Εκπαιδευτές ειδικής αγωγής.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (4ο) ΑΘΗΝΑ

* Στο Υπουργείο Γεωργίας.                                                                                 

* Σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.

* Σε συνεταιρισμούς κτηνοτρόφων.                                                                        

* Σε βιομηχανίες τροφίμων (κρέατος κ.λ.π.).

*  Στην Αγροτική Τράπεζα.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (4ο) ΤΡΙΠΟΛΗ

* Σε εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

* Σε τμήματα μηχανογράφησης ως προγραμματιστές.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Βιομηχανίες.

* Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (4ο)                            ΑΘΗΝΑ

* Στην Αγροτική Τράπεζα, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς.                                                                                       

* Στο Υπουργείο Γεωργίας.

* Σε εταιρείες τροφίμων.

* Σε θερμοκήπια, αγροκτήματα και σε ερευνητικά κέντρα.

* Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.                                                                       

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (4ο) ΠΑΤΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (4o) ΗΡΑΚΛΕΙΟ                                                                                                                                                               

* Κατασκευαστικές εταιρείες.

* Βιομηχανία.

*  Υπουργείο Ανάπτυξης.

* Σε εταιρείες ελέγχου ποιότητας υλικών.                                                               

* Τεχνικές εταιρείες.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (4o) ΤΡΙΠΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (4o) ΗΡΑΚΛΕΙΟ

* Στη βιομηχανία.                                                                                                   

* Σε τμήματα μηχανογράφησης ως προγραμματιστές.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Σε εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

* Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (1o) ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ- ΣΕΡΡΕΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ

* Γυμναστές σε σχολεία, γυμναστήρια ή αθλητικούς χώρους, κατασκηνώσεις, κέντρα αδυνατίσματος.

* Προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.

* Σε προγράμματα άθλησης φορέων του Δημοσίου και της Τοπικής αυτοδιοίκησης.

* Στο Υφυπ. Αθλητισμού και στη Γεν. Γραμμ. Νέας Γενιάς.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (4ο) ΑΘΗΝΑ

* Στο Υπ. Γεωργίας και σε γεωργικούς συνεταιρισμούς.                                          

* Στην Αγροτική Τράπεζα.

* Καθηγητές δευτ/θμιας εκπαίδευσης από το 2002, αφού φοιτήσουν στη ΣΕΛΕΤΕ.

* Σε θερμοκήπια, αγροκτήματα.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣΜΥΤΙΛΗΝΗ

* Ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

* Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.                                                                                    

* Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και  Δημοσίων Έργων                                                               

* Yπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟ

* Σε τράπεζες, ασφάλειες (αναλογιστές), χρηματοοικονομικά γραφεία.

* Σε βιομηχανικές επιχειρήσεις.                                                                            

* Σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, εταιρείες διακίνησης προϊόντων.

* Μετεωρολόγοι, καθηγητές πληροφορικής.                                                          

* Εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (4ο) Ε.Μ.Π.

* Κέντρα φυσικών ερευνών.

* Καθηγητές. 

* Στελέχη σε προηγμένες βιομηχανίες και επιχειρήσεις και σε άλλους φορείς (τράπεζες, ασφ. εταιρείες κ.λ.π.).                                                                                                         

* Σε εταιρείες Πληροφορικής.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (4o) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

* Σε τμήματα μηχανογραφημένης λογιστικής.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.                                                                             

* Στο δημόσιο τομέα στη διοίκηση, σε μηχανογραφικά κέντρα, στη βιομηχανία.

* Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

* Οικονομικοί ερευνητές, Πραγραμματιστές, Αναλυτές.                                            

* Χειριστές συστημάτων πληροφορικης.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (1ο) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

* Κριτικοί κινηματογράφου.

* Σε εταιρείες οπτικοακουστικού προϊόντος.

* Εταιρείες τηλεόρασης, κινηματογράφου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (1ο) ΚΟΡΙΝΘΟΣ

* Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

* Στο δημόσιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

* Σε ερευνητικά ινστιτούτα.

* Σε οργανισμούς κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΤΡΑ-ΣΑΜΟΣ

* Καθηγητές Μαθηματικών.

* Σε τράπεζες, ασφάλειες (αναλογιστές), εταιρείες δημοσκοπήσεων.

* Μετεωρολόγοι.

 * Καθηγητές πληροφορικής.

ΜΕΘ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (1o) ΑΘΗΝΑ

* Ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κ.τ.λ.).

* Στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και σε μουσεία.

* Συντάκτες επιστημονικού ρεπορτάζ και σύμβουλοι εκδοτικών οίκων, επιστημονικών περιοδικών και ΜΜΕ.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (4o) ΙΩΑΝΝΙΝΑ

* Κατασκευαστικές εταιρείες.

* Βιομηχανία.

* Υπουργείο Ανάπτυξης

* Σε εταιρείες ελέγχου ποιότητας υλικών.

* Τεχνικές εταιρείες.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤ. (4o) ΣΑΜΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ (4ο) ΚΟΖΑΝΗ

* Σε εταιρείες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών.

* Σε τμήματα μηχανογράφησης ως προγραματιστές.

* Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού φοιτήσουν στη ΣΕΛΕΤΕ.

* Σε τεχνικές υπηρεσίες.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Στο Υπουργείο Έρευνας και Ανάπτυξης.

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (1o) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

* Κριτικοί μουσικής.

* Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Αρθρογραφία σε περιοδικά και εφημερίδες.

* Εταιρείες παραγωγής τηλεόρασης, κινηματογράφου, ραδιοφώνου.

* Ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κ.λ.π.).

* Στην αρχαιολογική υπηρεσία και σε μουσεία.

* Σε μουσικούς εκδοτικούς ήχους, εργαστήρια κατασκευής μουσικών οργάνων.

* Σε πολιτιστικούς φορείς, θέατρα, studio ήχου και εικόνας.

* Σε συμφωνικές ορχήστρες, χορωδίες, Λυρική Σκηνή κ.λ.π.

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(1ο) ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ

* Κριτικοί μουσικής.

* Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Εταιρείες παραγωγής τηλεόρασης, κινηματογράφου, ραδιοφώνου.

* Σύμβουλοι μουσικών οργάνων.

* Αρθρογραφία σε περιοδικά και εφημερίδες.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (1o)  ΑΘΗΝΑ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΒΟΛΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΤΡΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ-ΡΟΔΟΣ-ΦΛΩΡΙΝΑ

* Δάσκαλοι σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία.

* Σε υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης και προγράμματα αλφαβητισμού.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (1ο) ΒΟΛΟΣ

* Εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες.

* Σε ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (1ο) ΒΟΛΟΣ-ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (1ο) ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΦΛΩΡΙΝΑ

* Νηπιαγωγοί σε Δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία. 

* Σε παιδικούς σταθμούς.

* Σε νοσοκομεία παίδων και σε ιδρύματα φροντίδας παιδιού.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (4ο) ΜΥΤΙΛΗΝΗ

* Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. 

* Μελέτες θεμάτων περιβάλλοντος.                                                                      

* Σε τμήματα μηχανογράφισης.

* Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν στη ΣΕΛΕΤΕ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (4ο) ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ(4ο) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (4ο)   ΑΘΗΝΑ

* Σε τμήματα μηχανογράφησης, δημοσίου & ιδιωτικού τομέα.

* Σε εταιρείες πληροφορικής, τηλεπικοινωνίας.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν στη ΣΕΛΕΤΕ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (2ο) ΛΑΜΙΑ

* Σε νοσοκομεία.

* Σε ερευνηιτκά ιδρύματα.

* Σε διαγνωστικά κέντρα- εταιρείες.

* Σε εταιρείες πληροφορικής.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ  ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΜΑΘ/ΚΩΝ ΣΑΜΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

* Στη Στατιστική Υπηρεσία και σε ερευνητικά κέντρα.                                            

* Ελεύθεροι επαγγελματίες για παροχή υπηρεσιών.

*  Σε υπηρεσίες στατιστικής εταιρειών ιδιωτικού τομέα.                                         

* Στελέχη, ερευνητές ή οικονομικοί σύμβουλοι σε φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

* Σε τράπεζες, ασφάλειες (αναλογιστές), εταιρείες δημοσκοπήσεων, επιχειρήσεις συγκοινωνιών.

* Καθηγητές δευτ/θμιας εκπαίδευσης, αφού φοιτήσουν στη ΣΕΛΕΤΕ.                                                                                       

* Σε εταιρείες πληροφορικής για δημιοργία λογισμικού.

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΤΡΑ

* Καθηγητές φυσικής στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.                                   

* Σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής- εμπορίας ποϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

* Σε ερευνητικά κέντρα.                                                                                          

* Στην έρευνα στα Πανεπιστήμια.

* Μετεωρολόγοι.

* Καθηγητές πληροφορικής.

* Ραδιοηλεκτρολόγοι.

ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ--ΠΑΤΡΑ

* Καθηγητές χημείας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

* Στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

* Σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες.

*  Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα.

* Σε νοσοκομεία.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Σε φαρμακευτικές εταιρείες.

* Σε εταιρείες τροφίμων.

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  (4ο)ΠΕΙΡΑΙΑ

* Καθηγητής τεχνολογικής εκπαίδευσης.

* Τεχνικές εταιρείες.

* Εταιρείες Πληροφορικής.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ (4ο)

* Στον Ελληνικό Στρατό ( υποχρεωτική παραμονή 12 χρόνια).

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ (4ο)

* Στον Ελληνικό Στρατό ( υποχρεωτική παραμονή 12 χρόνια).

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) / ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (4ο)

* Πολεμική αεροπορία ( υποχρεωτική παραμονή 12 χρόνια).

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (4ο)

* Πολεμική αεροπορία ( υποχρεωτική παραμονή 12 χρόνια).

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) (4ο)

* Πολεμική αεροπορία ( υποχρεωτική παραμονή 12 χρόνια).

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ (4ο)

* Πολεμικό Ναυτικό ( υποχρεωτική παραμονή 12 χρόνια).

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (4ο)

* Πολεμικό Ναυτικό ( υποχρεωτική παραμονή 12 χρόνια).

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)- ΟΠΛΑ(4ο)

* Στο στρατό ξηράς (υποχρεούνται να παραμείνουν στο σώμα για 9 χρόνια).

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ) – ΣΩΜΑΤΑ(4ο)

* Στο στρατό ξηράς (υποχρεωτική παραμονή στο σώμα για 9 χρόνια).

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)(4ο)

* Στο πολεμικό ναυτικό (παραμονή στο σώμα για 9 χρόνια).

ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (Σ.Ι.Ρ) (4ο)

* Πολεμική Αεροπορία.

 

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (4ο)

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (4ο)

* Σε εμπορικά πλοία.

* Σε ναυτιλιακά γραφεία και επιχειρήσεις.

 

Τ.Ε.Ι.

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (5ο) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

* Στο Υπουργείο Γεωργίας.

* Στην Αγροτική Τράπεζα.

* Σε γεωργικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς.

* Σε εταιρείες εμπορίας γεωργικών προϊόνων.

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧ/ΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (4ο) ΑΡΤΑ

* Σε Δήμους για τη δημιουργία κήπων, πάρκων. 

* Σε ανθοκομικές επιχειρήσεις.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Τεχνικά γραφεία.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ (4ο) ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ (4ο)  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

* Θερμοκήπια και ανθοκηπευτικές καλλιέργειες.  .

* Σε συνεταιρισμούς.

* Στο Υπουργείο Γεωργίας.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ(1ο) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ

* Σε βρεφοκομεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

* Σε ιδρύματα φροντίδας βρεφών.

* Σε νοσοκομεία παίδων.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες για αγωγή νηπίων.

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ κ΄ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (4ο) ΔΡΑΜΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

* Δασικές βιομηχανίες.

* Στο Υπουργείο Γεωργίας.

* Σε αγροτικούς συνεταιρισμούς.

* Καθηγητές στη δευ/θμια εκπ/ση, αφού φοιτήσουν στη ΑΣΠΑΙΤΕ.

ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (4ο) ΑΡΤΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ

* Στο Υπουργείο Γεωργίας. 

* Σε συνεταιρισμούς κτηνοτρόφων.

* Στην Αγροτική Τράπεζα.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν στη ΑΣΠΑΙΤΕ.

ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ (4ο) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

* Στο Υπουργείο Γεωργίας.

* Σε συνεταιρισμούς αλιέων και σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1ο) ΑΡΤΑ

* Σε ωδεία.

* Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπ/ση.

* Επαγγελματίες μουσικοί.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΜΕ (1ο) ΠΑΤΡΑ

* Δημοσιογράφοι στον έντυπο-ηλεκτρονικό τύπο.

* Στελέχη δημοσίων σχέσεων.

* Σύμβουλοι επικοινωνίας.

* Σε εταιρείες διαφήμισης και παραγωγής πολυμέσων.

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (1ο) ΑΘΗΝΑ

* Σε βρεφοκομεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

* Σε ιδρύματα φροντίδας βρεφών.

* Σε νοσοκομεία παίδων.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες για αγωγή νηπίων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (4ο)ΜΟΥΔΑΝΙΑ

* Σε συνεταιρισμούς αλιέων και στο Υπουργείο Γεωργίας.

* Σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙΤΡΟΦΙΜΩΝ (4ο) ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

* Στο Υπουργείο Γεωργίας

* Σε αγροτικούς οργανισμούς.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

* Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

* Ελεύθερος επαγγελματίας για μελέτες περιβάλλοντος.

* Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν στη ΑΣΠΑΙΤΕ.

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ & ΑΛΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ (4ο)ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

* Στο Υπουργείο Γεωργίας.

* Σε συνεταιρισμούς αλιέων και σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (4ο) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ-ΑΡΤΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ

* Στο Υπουργείο Γεωργίας και σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. 

* Στην Αγροτική Τράπεζα.

* Σε θερμοκήπια, αγροκτήματα.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού φοιτήσουν στη ΑΣΠΑΙΤΕ.