Επαγγελματικές προοπτικές 5ου πεδίου

5Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οικονομικές Σχολές

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ευρωπαϊκές Σπουδές

Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Επιστήμη

Ναυτιλιακές Επιστήμες

Τουριστικές Επιχειρήσεις

 

 

 

 

Α.Ε.Ι.

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (4ο) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (4ο) ΑΘΗΝΑ

* Στο Υπουργείο Γεωργίας.

* Στην Αγροτική Τράπεζα.

*  Ελεύθεροι επαγγελματίες.  

* Σε γεωργικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς.

* Σε ερευνητικά κέντρα.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (1ο)  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

* Διδασκαλία των γλωσσών και μεταφράσεις.

* Σε εταιρείες δημοσκοπήσεων.

* Στο Υπουργείο Εξωτερικών και διεθνείς οργανισμούς.

* Σε ινστιτούτα μελετών & οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική έρευνα.

* Σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (4ο) ΠΕΙΡΑΙΑΣ

* Βιομηχανία, ιδιωτικός τομέας.

* Στο δημόσιο.

* Ελεύθεροι Επαγγελματίες.

* Ως οικονομολόγοι και λογιστές.

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (1ο) ΠΑΝΤΕΙΟ

* Στο δημόσιο τομέα (υπουργεία, δημόσιους οργανισμούς).

* Στην τοπική αυτοδιοίκηση.

* Ως οικονομολόγοι ή λογιστές.

* Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες.

ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ (4o) ΑΓΡΙΝΙΟ

* Στα Υπουργεία Γεωργίας και Περιβάλλοντος.

* Μελέτες θεμάτων περιβάλλοντος.

* Σε επιχειρήσεις.

* Σε δασικούς συνεταιρισμούς.

* Σε γραφεία αναπτυξιακών και επενδυτικών μελετών.

ΔΙΕΘΝΩΝ &ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΔΙΕΘΝΩΝ &ΕΥΡΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚ. ΣΧΕΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

* Στο Δημόσιο και στο διπλωματικό σώμα.

* Σε υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης.

* Διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς.

* Σε τράπεζες.

* Σε ερευνητικά κέντρα.

* Στελέχη, σύμβουλοι ή ερευνητές σε επιχειρήσεις.

* Εξαγωγικές εταιρείες.

* Εξωτερικό εμπόριο.   

                                                                                          

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΑΤΡΑ – ΧΙΟΣ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ

* Στο Δημόσιο.

* Σε υπηρεσίες, βιομηχανίες και τράπεζες.

* Στελέχη σε επιχειρήσεις.

* Λογιστές -φοροτεχνικοί.                                                                                   

* Καθηγητές στη δευτ/θμια εκπαίδευση.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ

* Στο Υπουργείο Γεωργίας.

* Στην Αγροτική Τράπεζα.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς.

* Σε γεωργικές επιχειρήσεις.

* Μελετητές έργων της αρμοδιότητας τους.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (4ο) ΝΑΟΥΣΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (4ο) ΑΘΗΝΑ

* Στελέχη σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

* Στο Δημόσιο.

* Σε τεχνικές εταιρείες.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΑΘΗΝΑ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                         

* Στο Υπουργείο Οικονομικών.

* Στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

* Σε τράπεζες.                                                                                                      

* Στο χρηματιστήριο.

* Ελεύθεροι Επαγγελματίες.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΔΕΣΣΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

* Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις.

* Σε ασφαλιστικές εταιρείες κα τράπεζες.

* Στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΙΟΣ

* Στο Υπουργείο Ναυτιλίας.

* Σε λιμενικούς οργανισμούς.

* Σε ναυτιλιακές εταιρείες και ναυπηγεία.

* Σε ασφαλιστικές εταιρείες κα τράπεζες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ-ΒΟΛΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΤΡΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ-ΤΡΙΠΟΛΗ- ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ

* Στο Δημόσιο.

* Σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και τράπεζες.

* Λογιστές-φοροτεχνικοί.

* Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Σε φορείς που ασχολούνται με την οικονομική έρευνα.

* Στον ιδιωτικό τομέα ως διοικητικά στελέχη, σύμβουλοι ή ερευνητές.

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

* Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

* Στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Εργασίας.

* Σύμβουλοι σε ιδρύματα κ.τ.λ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ

* Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

* Σε δήμους, νομαρχίες, τοπική αυτοδιοίκηση.

* Στο Δημόσιο.

* Σε εταιρείες μελετών.

* Στον ιδιωτικό τομέα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗ

* Σε αθλητικούς οργανισμούς και σωματεία.

* Σε οργανισμούς νεολαίας και άθλησης.

* Σε ιδιωτικά γυμναστήρια, γήπεδα.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες (manager αθλητών).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

* Στη Στατιστική Υπηρεσία. 

* Σε ασφαλιστικές εταιρείες και Τράπεζες.

* Σε κέντρα ερευνών.

* Στον δημόσιο τομέα, σε επιχειρήσεις και σε οργανισμούς.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

* Στο Δημόσιο, σε τράπεζες. 

* Στο χρηματιστήριο.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Σε ερευνητικά κέντρα.

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

* Ελληνική αστυνομία ( το τμήμα είναι ισότιμο με αυτά των ΑΕΙ).

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

* Ελληνική αστυνομία ( το τμήμα είναι ισότιμο με αυτά των ΤΕΙ).

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

* Ένοπλες δυνάμεις (παραμονή στο σώμα 12 χρόνια).

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)

* Πολεμική αεροπορία ( παραμονή στο σώμα 9 χρόνια).

T.Ε.Ι.

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2ο) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

* Στο Υπουργείο Γεωργίας.

* Στην Αγροτική Τράπεζα.

* Σε γεωργικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς.

* Σε εταιρείες εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (1ο)  ΚΑΣΤΟΡΙΑ- ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

* Δημόσιες σχέσεις σε επιχειρήσεις. 

* Διαφημιστικές εταιρείες.

* Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ(4ο) ΚΑΒΑΛΑ

* Εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις.

* Μεταφορικές εταιρείες.

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥΚΑΣΤΟΡΙΑ

* Εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις.

* Μεταφορικές εταιρείες.

* Διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑ

* Σε κατασκευαστικές εταιρείες.

* Στο Υπουργείο Χωροταξίας Περιβάλλοντος.

* Στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως στελέχη.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ-ΚΑΒΑΛΑ-ΚΟΖΑΝΗ-ΛΑΡΙΣΑ-ΛΗΞΟΥΡΙ-ΠΑΤΡΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΕΡΡΕΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ

* Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

* Σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και τράπεζες.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Μισθωτοί λογιστές-φοροτεχνικοί.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (1ο) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

* Στο Υπουργείο Γεωργίας.

* Στην Αγροτική Τράπεζα.

* Σε γεωργικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς.

* Σε κοινωνικούς οργανισμούς.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

* Σε ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα.

* Σε άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

* Σε δημόσιες επιχειρήσεις.

* Σε εταιρείες, μεταφορών, τροφοδοσίας.

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ- ΑΜΦΙΣΑ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ

* Επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης. 

* Διαφημιστικές εταιρείες.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (4ο) ΦΛΩΡΙΝΑ

* Σε συνεταιρισμούς.

* Σε δήμους-κοινότητες.

* Αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (4ο) ΓΡΕΒΕΝΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ (4ο) ΠΑΤΡΑ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Σε εταιρείες πληροφορικής.

* Μηχανογράφηση επιχειρήσεων.

* Στελέχη σε εταιρείες.

ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (1ο) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

* Ιδιωτικός τομέας.

* Εισαγωγικές και εξαγωγικές εταιρείες.

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚ/ΜΙΑ (4o) ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

* Στελέχη σε επιχειρήσεις.

* Προγραμματιστές σε εταιρείες πληροφορικής.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΚΑΒΑΛΑ-ΚΟΖΑΝΗ-ΛΑΡΙΣΑ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΠΑΤΡΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑ-ΣΕΡΡΕΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ

* Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Μισθωτοί λογιστές-φοροτεχνικοί.

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

* Σε δήμους.

* Σε νομαρχίες περιφέρειες.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΤΡΑ- ΣΠΕΤΣΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

* Στον Ε.Ο.Τ. 

* Σε ξενοδοχεία.

* Σε εταιρείες οργάνωσης εκθέσεων.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

* Σε αγροτικούς συνεταιρισμούς.

* Σε εταιρείες συσκευασίας.

* Σε εμπορικές εταιρείες.

* Σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ- ΠΡΕΒΕΖΑ

* Σε ασφαλιστκές εταιρείες, οργανισμούς και τράπεζες.

* Σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Ασφαλιστικά γραφεία.

* Χρηματιστιριακά γραφεία.

* Σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και τράπεζες.

* Μισθωτοί λογιστές- φοροτεχνικοί.