Επαγγελματικός προσανατολισμός στα φροντιστήρια Προοπτική

Στην Προοπτική εφαρμόζουμε ένα πρωτοποριακό σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα των ΑΕΙ/ΤΕΙ. Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου, αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το σύστημα επαγγελματικού Προσανατολισμού που εφαρμόζουμε αποτελείται από ένα testΧαρακτηριστικών Προσωπικότητας και ένα test Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων.

Το test Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας:

  • μετρά τις πέντε βασικές διαστάσεις της προσωπικότητας, συγκεκριμένα μετρά συνολικά 30 χαρακτηριστικά προσωπικότητας, 6 για κάθε διάσταση, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά σε σύντομες παραγράφους έτσι ώστε να μπορούν να κατανοηθούν εύκολα, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους γονείς.
  • Πολλά από τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που μετρώνται έχουν άμεση σχέση με την επιλογή επαγγέλματος.

Το test Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων είναι ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε για τη μέτρηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων μαθητών και φοιτητών. Μετρά 38 επιμέρους κατηγορίες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά σε σύντομες παραγράφους έτσι ώστε να μπορούν να κατανοηθούν εύκολα, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους γονείς.

Το τεστ υλοποιείται άμεσα στο φροντιστήριο μας online, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, διασφαλίζοντας έτσι αντικειμενικά αποτελέσματα, ενώ οι απαντήσεις που δίνονται ελέγχονται ως προς την ειλικρίνειά τους.