Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Ρομποτική στην εκπαίδευση

Όταν οι μαθητές ρομποτίστες σχεδιάζουν και κατασκευάζουν ρομπότ δίνεται η δυνατότητα στους καθηγητές να διδάξουν μαθηματικά, φυσική, πληροφορική και τεχνολογία. Οι μαθητές έτσι εντρυφούν στά μαθηματικά, τον προγραμματισμό, την λογική και την μηχανική καθώς χρησιμοποιούν βιομηχανικά πρότυπα λογισμικού και υλικού. Μαθαίνουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τα άλλα μέλη της ομάδας τους να αντιλαμβάνονται την σημασία της σωστής διαχείρισης του χρόνου και του σωστού επιμερισμού των διαθέσιμων πόρων. Οι νεαροί ρομποτίστες εισάγονται στις έννοιες του συστήματος και της ανάλυσης συστημάτων. Η μελέτη της ρομποτικής δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν τα εξής:

 • Διαχείριση Χρόνου

 • Επιμερισμός Πόρων

 • Ομαδικότητα

 • Πρόσβαση στην πληροφορία

 • Ανάλυση Συστημάτων

 • Μηχανολογικός Σχεδιασμός

 • Ψηφιακή Λογική

 • Επίλυση Προβλήματος

 

Η ρομποτική προσκαλεί τους μαθητές στις τεχνολογίες του σήμερα. Είναι εξαιρετικό εργαλείο για να τους δείξει την εφαρμογή των μαθηματικών, της φυσικής και της τεχνολογίας. Επιτρέπει στους καθηγητές να εισάγουν ακαδημαΐκές ιδέες μέσα από ένα πλαίσιο που είναι κατανοητό στους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα:

 

Στους καθηγητές των Μαθηματικών

Η ρομποτική δίνει την ευκαιρία να προτρέπουν τους μαθητές να κάνουν μαθηματικά παρά να μελετούν. Όταν για παράδειγμα ένα ρομπότ προγραμματίζεται να διανύσει μια συγκεκριμένη απόσταση οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν την γεωμετρία, το μετρικό σύστημα, λόγους και αναλογίες, εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές.

 

Για τους καθηγητές των Φυσικών Επιστημών

Η ρομποτική έρευνα βοηθά τους μαθητές τους να μάθουν να εφαρμόζουν την επιστημονική διαδικασία σχηματίζοντας μια υπόθεση που την δοκιμάζουν και την δέχονται ή την απορρίπτουν μέσα από την πειραματική διαδικασία. Οι μαθητές γρήγορα αντιλαμβάνονται ότι στις φυσικές επιστήμες αντίθετα με τα μαθηματικά υπάρχουν πολύ περισσότερες μεταβλητές που επηρεάζουν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα.

 

Για τους καθηγητές της Τεχνολογίας

Όταν οι μαθητές τους προγραμματίζουν, μαθαίνουν ότι το λογισμικό το υλικό, οι αισθητήρες, οι εντολές συνθήκης και επανάληψης κ.λ.π. διαχειρίζονται τις ψηφιακές τεχνολογίες που ευρίσκονται στην καθημερινότητά μας.

 

Επειδή λοιπόν η ρομποτική

 • επιτρέπει στους καθηγητές να ομιλούν για σχεδιασμό, καινοτομία, επίλυση προβλημάτων ομαδική εργασία και ταυτόχρονα να διδάσκουν μαθηματικά, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία.

 • κάνει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών να γοητεύονται από την κίνηση ενός ρομπότ κινούμενο σε έναν χώρο παίρνοντας αποφάσεις μόνο του.

 • δίνει εξαιρετικές δεξιότητες στους μαθητές που εύκολα μπορούν να εξελιχθούν σε επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η ρομποτική θα είναι ο πρωταγωνιστής στην εκπαίδευση.

Παναγιώτης Χουλιάρας