Θέματα SOS

Στο έντυπο «Τα SOS των Εξετάσεων» εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία των Πανελλαδικών Εξετάσεων ανά Μάθημα για την περίοδο 2000 – 2009.

Είναι ένα σημαντικός οδηγός για να εστιάσει το διάβασμα του ο μαθητής στα θέματα εκείνα που ¨προτιμούνται¨ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.