Θεολογία

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Μ.Δ.Ε. στις εξής ειδικότητες:

1. Βιβλικών Σπουδών,

2. Θρησκειολογίας,

3. Κανονικού Δικαίου,

4. Ποιμαντικής, Θεολογίας και Αγωγής,

5. Χριστιανικής Λατρείας

Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. στους εξής τομείς:

1. Αγία Γραφή & Πατερική Γραμματεία,

2. Ιστορία της Εκκλησίας και Δογματική Θεολογία,

3. Λειτουργική Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη,

4. Δίκαιο, Οργάνωση Ζωής και Διακονίας της Εκκλησίας

Τμήμα Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μ.Δ.Ε. στους κλάδους:

1. Ερμηνευτικής Θεολογίας,

2. Ιστορικής Θεολογίας,

3. Οικουμενικής Θεολογίας,

4. Πρακτικής Θεολογίας,

5. Συστηματικής Θεολογίας

Τμήμα Θεολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μ.Δ.Ε. Τμήματος Θεολογίας:

1.Συστηματική Θεολογία,

2.Ερμηνευτική Θεολογία,

3.Ορθοδοξία και Παγκοσμιοποίηση,

4.Πατερικών Σπουδών – Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής

Τμήμα Θεολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Φύλο και Θρησκεία

Τμήμα Θεολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)