Ιστορία, Αρχαιολογία

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Βυζαντινές Σπουδές *

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Ιστορική Δημογραφία *

Τμήμα Ιστορίας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες *

Τμήμα Ιστορίας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Ιστορία και Τεκμηρίωση στα σύγχρονα ζητήματα

Τμήμα Ιστορίας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Ιστορία της Πόλης και Κτιριοδομίας μετά το 16ο αιώνα

Τμήμα Ιστορίας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Ιστορία της Τέχνης

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Μ.Δ.Ε. Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας:

1. Κλάδος Ιστορίας,

2. Κλ’αδος Αρχαιολογίας

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών

Τμήμα Ιστορίας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Μεσαιωνικές Σπουδές *

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Μουσειακές Σπουδές *

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία-Λαϊκός Πολιτισμός

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία *

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Συστήματα Πολιτισμικών Πληροφοριών και Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς *

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)