Καλές Τέχνες, Θεατρικές Σπουδές

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Η θεατρική παράσταση:Ιστορία, θεωρία και πρακτική

Τμήμα Θεάτρου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μ.Δ.Ε. στις εξής κατευθύνσεις:

1. Πλαστικές Τέχνες και Επιστήμες της Τέχνης,

2. Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

Τμήμα Επιστημών της Τέχνης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Μ.Δ.Ε. στις εξής κατευθύνσεις:

1. Ιστορίας / Θεωρίας της Τέχνης – Επιμέλειας Εκθέσεων,

2. Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 

Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Μουσειολογία *

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσασαλονίκης)

Μουσική Ερμηνεία

Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία: Ανθρωπολογικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις της μουσικής *

Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Τέχνες και Tεχνολογίες του Ήχου

Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Το Ελληνικό Θέατρο από την Αρχαιότητα έως σήμερα: Θεωρία και παράσταση με κατευθύνσεις:

1. Θεατρολογία,

2. Μουσικολογία,

3. Θεατρολογία – Μουσικολογία *

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Ψηφιακές Μορφές Τέχνης

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών