Καλοκαιρινό πρόγραμμα 2017

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛY ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

             

Μαθηματικά              

3

 

 

 

 

 

 

Φυσική                    

2

 

 

 

 

 

 

Χημεία                    

1

 

 

 

 

 

 

Έκθεση     

1            

Αρχαία            

1            

Σύνολο                       

8            

 

 

 

 

 

 

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Θεωρητική Κατεύθυνση

 

Θετική Κατεύθυνση

 

Τεχνολογική Κατεύθυνση

Αρχαία      

4

 

Μαθηματικά

4

 

Μαθηματικά

4

Έκθεση                       

2

 

Φυσική

3

 

Φυσική

3

Λατινικά        

2

 

Χημεία

2

 

Έκθεση

2

Μαθηματικά              

2

 

Έκθεση

2

 

Σύνολο

9

Φυσική                      

1

 

Σύνολο

11

 

 

 

Σύνολο

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Θεωρητική Κατεύθυνση

 

Θετική Κατεύθυνση

 

Τεχνολογική Κατεύθυνση

Αρχαία Κατεύθυνσης  

6

 

Μαθηματικά Προσανατολισμού Θ Κ

6

 

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

6

Έκθεση                       

2

 

Φυσική Προσανατολιμού Θ Κ

4

 

Φυσική Κατεύθυνσης

4

Λογοτεχνία

3

 

Βιολογία Προσανατολισμού Θ Κ

2

 

Υπολογιστές

2

Λατινικά

2

 

Χημεία

2

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων

1

Ιστορία Κατεύθυνσης

3

 

Έκθεση

2

 

Έκθεση

2

Σύνολο

16

 

Σύνολο

16

 

Σύνολο

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2

nbsp;