Μαθηματικά, Στατιστική

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου (Actuarial Science and Risk Management)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Βιοστατιστική *

Τμήμα Μαθηματικών (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών *

Τμήμα Μαθηματικών (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες *

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο)

 

 

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού *

Τμήμα Μαθηματικών (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. με κατευθύνσεις:

1. Στα Μαθηματικά (Θεωρητικά Μαθηματικά),

2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,

3. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα *

Τμήμα Μαθηματικών (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. στις κατευθύνσεις:

1. Θεωρητικά Μαθήματικά,

2. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα,

3. Θεωρητική Πληροφοριακή και Θεωρία Συστημάτων & Ελέγχου

Τμήμα Μαθηματικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μ.Δ.Ε. στους τομείς:

1. Μαθηματικά,

2. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα,

3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική,

4. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική

Τμήμα Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Μαθηματικά (ΔΔ)

Τμήμα Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής *

Τμήμα Μαθηματικών (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων *

Τμήμα Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Μαθηματικά και Εφαρμογές τους *

Τμήμα Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές

Τμήμα Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες

Τμήμα Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία *

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνίο)

Στατιστική (Full-Time)

Τμήμα Στατιστικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Στατιστική (Part-Time)

Τμήμα Στατιστικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Στατιστική και Χρηματοοικονομικά-Αναλογιστικά Μαθηματικά

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)