Ναυτιλία

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Διδακτορικά Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Ναυτιλία με κατευθύνσεις:

1. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων,

2. Ναυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική,

3. Διεθνείς Μεταφορές,

4. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Νυτιλία

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑΜΕ

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΔΔ)

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)