ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΤΙ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ.

 

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ: Οι βασικοί "πυλώνες"

Η Β΄ Λυκείου θεωρείται ως η πιο σημαντική για την πορεία του μαθητή, στο Νέο Λύκειο, καθώς έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με το καινούργιο σύστημα. Η εκπαίδευσή του εξειδικεύεται και οι σπουδές του διακρίνονται σε δύο βασικές κατευθύνσεις, που αποτελούν και τους πυλώνες πάνω στους οποίους "χτίζεται" το οικοδόμημα του νεότευκτου Λυκείου.

Οι Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες περιλαμβάνονται στην πρώτη κατεύθυνση (Α), ενώ όλες οι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες θα υπάρχουν στη δεύτερη κατεύθυνση (Β). Το πρόγραμμα γίνεται πολύ "σφιχτό". Σ' αυτή την τάξη ο μαθητής πρέπει να έχει αποσαφηνίσει ποια επιστήμη τον ενδιαφέρει και τι ακριβώς θέλει να σπουδάσει. Η Ερευνητική Εργασία υπάρχει ως δίωρο υποχρεωτικό μάθημα και στις δύο κατευθύνσεις.

Κοινά Μαθήματα και των δύο Κατευθύνσεων επί πλεον των Μαθηματικών και της Ιστορίας

Ώρες

Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

5

Αρχές Οικονομίας & Διοίκησης

2

Φυσική Αγωγή

2

Θρησκεία & Κόσμος

1

Ερευνητική Εργασία (project)

2


 

Μαθήματα Κατεύθυνσης Α.

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά

6

Μαθηματικά

6

Φυσική

4

Φυσική

4

Χημεία

3

Χημεία

3

Βιολογία

2

Επιστήμη Υπολογιστών

2

Ιστορία

2

Ιστορία

2

Επιλογής (επιλέγονται δύο)

 

Επιλογής (επιλέγονται δύο)

 

Εμβάθυνση στα Μαθηματικά

2

Εμβάθυνση στα Μαθηματικά

2

Εμβάθυνση στη Φυσική

2

Εμβάθυνση στη Φυσική

2

Εμβάθυνση στη Χημεία

2

Εμβάθυνση στη Χημεία

2

Εμβάθυνση στη Βιολογία

2

Εμβάθυνση στην Επιστήμη Υπολογιστών

2

Ξένη Γλώσσα

2

Ξένη Γλώσσα

2

Τέχνη & Πολιτισμός

2

Τέχνη & Πολιτισμός

2

Γενικό Σύνολο

33

Γενικό Σύνολο

33


 

 

Μαθήματα Κατεύθυνσης Β.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ώρες

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

6

Ιστορία

4

Φιλοσοφία

2

Μαθηματικά

3

Αρχές Φυσικών & Περιβαλλοντικών Επιστημών

2

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται δύο μαθήματα)

 

Εμβάθυνση στην Αρχαία Ελλ. Γλώσσα & Γραμματεία

2

Εμβάθυνση στην Ιστορία

2

Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία

2

Λογική

2

Εφαρμογές Υπολογιστών

2

Ξένη Γλώσσα

2

Τέχνη & Πολιτισμός

2

Γενικό Σύνολο

33

Υποχρεωτικά Μαθήματα όλων των Κατευθύνσεων Ώρες

Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5

Ερευνητική Εργασία (project) 2

Φυσική Αγωγή 2

Κατεύθυνση Α

Υγείας & Θετικές Επιστήμες

Ώρες

Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Ώρες

Μαθηματικά

7

Μαθηματικά

7

Φυσική

5

Φυσική

5

Χημεία

4

Χημεία

4

Βιολογία

4

Επιστήμη Υπολογιστών

4

Ιστορία

2

Ιστορία

2

Επιλογής (επιλέγονται δύο)

 

Επιλογής (επιλέγονται δύο)

 

Εμβάθυνση στα Μαθηματικά

2

Εμβάθυνση στα Μαθηματικά

2

Εμβάθυνση στη Φυσική

2

Εμβάθυνση στη Φυσική

2

Εμβάθυνση στη Χημεία

2

Εμβάθυνση στη Χημεία

2

Εμβάθυνση στη Βιολογία

2

Εμβάθυνση στην Επιστήμη Υπολογιστών

2

Θρησκεία & Κόσμος

2

Θρησκεία & Κόσμος

2

Ξένη Γλώσσα

2

Ξένη Γλώσσα

2

Γενικό Σύνολο

35

Γενικό Σύνολο

35

Κατεύθυνση ΑΒ

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης

Ώρες

Κοινωνικές & Πολιτικές Επιστήμες

Ώρες

Ιστορία

5

Ιστορία

5

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

6

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

6

Μικροοικονομική & Μακροοικονομική

5

Κοινωνιολογία

5

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

3

Εισαγωγή στο Δίκαιο & στους Πολιτικούς Θεσμούς

3

Εφαρμογές Πληροφορικής

3

Εφαρμογές Πληροφορικής

3

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται δύο)

 

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται δύο)

 

Εμβάθυνση στα Μαθηματικά & τη Στατιστική

2

Εμβάθυνση στα Μαθηματικά & τη Στατιστική

2

Εμβάθυνση στην Οικονομία

2

Εμβάθυνση στην Κοινωνιολογία

2

Τεχνολογία & Ανάπτυξη

2

Τεχνολογία & Ανάπτυξη

2

Θρησκεία & Κόσμος

2

Θρησκεία & Κόσμος

2

Ξένη Γλώσσα

2

Ξένη Γλώσσα

2

Γενικό Σύνολο

35

Γενικό Σύνολο

35


 

Κατεύθυνση Β

Κλασικές Σπουδές

Ώρες

Νομικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ώρες

Ιστορία

5

Ιστορία

5

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

7

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

7

Ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισμού

4

Κοινωνιολογία

5

Φιλοσοφία

4

Εισαγωγή στο Δίκαιο & στους Πολιτικούς Θεσμούς

3

Λατινικά

2

Λατινικά

2

Επιλογής (επιλέγονται δύο)

 

Επιλογής (επιλέγονται δύο)

 

Εμβάθυνση στα Αρχαία Ελληνικά

2

Εμβάθυνση στα Αρχαία Ελληνικά

2

Εμβάθυνση στην Ιστορία

2

Εμβάθυνση στην Ιστορία

2

Εμβάθυνση στα Λατινικά

2

Εμβάθυνση στα Λατινικά

2

   

Εμβάθυνση στην Κοινωνιολογία

2

Ξένη Γλώσσα

2

Ξένη Γλώσσα

2

Θρησκεία & Κόσμος

2

Θρησκεία & Κόσμος

2

Γενικό Σύνολο

35

Γενικό Σύνολο

35