Ξένες Γλώσσες

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Γλωσσολογία-Διδακτική (ΔΔ)

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές σπουδές

Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Επιστήμη της Μετάφρασης:

1.Θεωρία και διδακτική της μετάφρασης και της Διερμηνείας,

2.Μετάφραση και νέες τεχνολογίες,

3.Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση *

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Επιστήμη της Μετάφρασης - Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Θεωρία της Λεξικογραφίας και Εφαρμογές *

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογία (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μ.Δ.Ε. στους τομείς:

1. Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία,

2. Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένη Γλώσσα,

3. Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός,

4. Αμερικάνικη Λογοτεχνία και Πολιτισμός

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μ.Δ.Ε. στις εξής ειδικεύσεις:

1. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία,

2. Λογοτεχνία, Πολιτισμός και Ιδεολογία

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. στις κατευθύνσεις:

1. Λογοτεχνία,

2. Γλωσσολογία

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑΘηνών)

Μετάφραση – Μεταφρασεολογία στις εξής κατευθύνσεις:

1.Αγγλικής Γλώσσας,

2. Γαλλικής Γλώσσας,

3. Γερμανικής Γλώσσας,

4. Ισπανικής Γλώσσας,

5. Ιταλικής Γλώσσας *

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογία (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μετάφραση και Διερμηνεία *

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)