Οδηγίες συμπλήρωσης μηχανογραφικού

Μπορούμε να δηλώσουμε:

  • Όλες τις σχολές δυο πεδίων
  • Με όποια σειρά θέλουμε
  • Ακόμα και ανακατεμένες από τα δυο πεδία.

Τι σημαίνει δηλώνω τις σχολές;
Σημαίνει γράφω δίπλα σε κάθε σχολή τον αριθμό προτίμησης μου, δηλαδή στη σχολή πρώτης προτίμησης τον αριθμό 1, στην σχολή δεύτερης προτίμησης τον αριθμό 2 κ.ο.κ.

 

Τα σωστά κριτήρια επιλογής

Το πρώτο κριτήριο είναι η επιθυμία σου
Αν δεν σου αρέσει η σχολή, δεν θα το πάρεις «ζεστά» και δεν θα γίνεις καλός επιστήμονας και κατ’ επέκταση καλός επαγγελματίας. Απαραίτητο είναι λοιπόν να βρεις τι σου αρέσει.

Το δεύτερο κριτήριο είναι οι επαγγελματικές προοπτικές της σχολής
Υποθέτοντας ότι δεν είσαι από τους προνομιούχους που σπουδάζουν από χόμπι, καλό είναι το πτυχίο που θα πάρεις από τη σχολή σου να μπορεί να σε «οδηγήσει» σε επάγγελμα.

Το τρίτο κριτήριο είναι η πόλη της σχολής
Το κριτήριο αυτό ισχύει μόνο σε σχολές με συναφές αντικείμενο και αφορά την απόσταση από την οικογενειακή εστία. Αυτό δεν είναι μόνο δική σου απόφαση. Είναι απόφαση όλης της οικογένειας, γιατί έχει επιπτώσεις σ’ όλα τα μέλη, κι όχι μόνο οικονομικές.

 

Τα λάθος κριτήρια επιλογής

Η βάση σχολής
Δεν είναι σωστό κριτήριο η βάση μιας σχολής, γιατί εκφράζει τη ζήτηση που έχουν οι θέσεις της κι όχι αν σου ταιριάζει. Κάποιος, για παράδειγμα, που δεν του αρέσει η τεχνολογία, δεν έχει νόημα να δηλώσει τις σχολές της Πληροφορικής.

Η φήμη της σχολής
Αν μια σχολή έχει καλή φήμη, δεν σημαίνει ότι μας ενδιαφέρει το αντικείμενο της. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Αυτό όμως δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής.

Η πόλη της σχολής
Πολλές σχολές με ενδιαφέρον πρόγραμμα σπουδών έχουν ιδιαίτερα χαμηλή βάση, γιατί βρίσκονται σε μικρές επαρχιακές πόλεις. Έχουμε την αίσθηση, όχι τη βεβαιότητα, ότι αν οι ίδιες σχολές βρίσκονταν πιο κεντρικά, θα ήταν μεγαλύτερη η ζήτηση τους. Αντίθετα, υπάρχουν σχολές που κερδίζουν τους φοιτητές τους, μόνο και μόνο γιατί βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις, π.χ. στην Αθήνα. Από την άλλη μεριά πολλοί υποψήφιοι θέλουν να περάσουν σε μια σχολή του τόπου κατοικίας τους, γιατί δεν θέλουν τη μετακίνηση, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα το αντικείμενο σπουδών. Αυτό είναι λάθος, γιατί το πτυχίο είναι κάτι το οποίο θα μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή, ενώ ο τόπος φοίτησης είναι κάτι προσωρινό, για 4-5 χρόνια. Όμως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας.

Οι επιθυμίες των άλλων
Πολλές φορές οι υποψήφιοι δέχονται πιέσεις από τον κοινωνικό τους περίγυρο για την επιλογή κάποιων σχολών, που κατά τη γνώμη του περίγυρου αποτελούν καλή επιλογή. Έχουμε δει ανθρώπους που ακολουθούν μια κατεύθυνση σπουδών η οποία καθόλου δεν τους ενδιαφέρει, να γίνονται κακοί επαγγελματίες.

Τα μόρια που έχουμε
Η σκέψη «δεν μπορώ να φτάσω σχολή με τόση υψηλή βάση» μπορεί να αποδειχθεί οδυνηρό λάθος, αν οι βάσεις πέσουν. Η αντίθετη της σκέψη «είμαι πολύ καλός για να δηλώσω ΤΕΙ» μπορεί επίσης να αποβεί ολέθρια, αν οι βάσεις ανέβουν.

 

Συχνές ερωτήσεις 

Αν έχω 16.500 μόρια περνάω στο Μαθηματικό Θεσσαλονίκης έτσι κι αλλιώς;
Πρέπει να το έχεις δηλώσει και, να μην έχεις δηλώσει άλλη σχολή πριν από το Μαθηματικό Θεσσαλονίκης με χαμηλότερα μόρια, γιατί δεν μπορείς να περάσεις σε μια σχολή που δεν έχεις δηλώσει στο μηχανογραφικό σου.

Τι σημαίνει δηλώνω μια σχολή;
Σημαίνει ότι γράφεις στο μηχανογραφικό δελτίο δίπλα στη συγκεκριμένη σχολή έναν αριθμό που δείχνει την σειρά προτίμησης σου, π.χ.1, 2, 3 κ.τ.λ.

Μπορώ από τη Θεωρητική Κατεύθυνση να μπω σε σχολές Πληροφορικής που ανήκουν στο 4ο πεδίο;
Βεβαίως, μόνο που θα έχεις λίγο λιγότερα μόρια απ’ ό,τι συγκεντρώνεις στο 1ο πεδίο, θα πρέπει όμως να έχεις επιλέξει ως μάθημα γενικής παιδείας τα μαθηματικά. Κάτι άλλο που θα πρέπει να συνυπολογίσεις είναι η επιπλέον προσπάθεια μέσα στη σχολή να καλύψεις τις γνώσεις που σου λείπουν, μια και δεν έχεις παρακολουθήσει τα σχετικά με τη σχολή σου μαθήματα.

Με ποιο συντελεστή πολλαπλασιάζεται ο βαθμός του ειδικού μαθήματος και τι γίνεται αν τα ειδικά μαθήματα είναι παραπάνω από ένα;
Αν τα ειδικά μαθήματα είναι παραπάνω από ένα, τότε, βγάζεις το μέσο όρο τους κι αυτός είναι ο βαθμός του ειδικού μαθήματος. Αν το ειδικό μάθημα είναι ένα, προφανώς δεν χρειάζεται να βγάλεις μέσο όρο. Για να βρεις τα μόρια που παίρνεις από το ειδικό μάθημα, πολλαπλασιάζεις το βαθμό του:

α.με το συντελεστή 2.
για τα τμήματα και τις κατευθύνσεις των Ξένων Φιλολογιών, το τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιουνίου Πανεπιστημίου ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών του ίδιου Πανεπιστημίου.
για τα τμήματα που απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα «ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο» ή «αρμονία και έλεγχος μουσικών και ακουστικών ικανοτήτων».
για τα ΤΕΦΑΑ

β. με τοσυντελεστή 1
για όλα τα υπόλοιπα τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα.

Δηλαδή, θα έχω άλλα μόρια για τις σχολές του 4ου πεδίου και άλλα για την Αρχιτεκτονική.
Ακριβώς, και πιο συγκεκριμένα, στην Αρχιτεκτονική θα έχεις τα μόρια του 4ου πεδίου συν τα μόρια του σχεδίου.                              

Αν έχω εξετασθεί σε δυο ξένες γλώσσες, ποιος βαθμός λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή σε τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μια από τις 4 ξένες γλώσσες;
Λαμβάνεται υπόψη η ξένη γλώσσα στην οποία πήρες το μεγαλύτερο βαθμό.

Οι Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές δεν έχουν ειδικά μαθήματα;
Οι Στρατιωτικές Σχολές έχουν Προκαταρτικές Εξετάσεις, που σημαίνει ότι δεν παίρνεις βαθμό, (που σου δίνει μόρια), απλά τις περνάς ή όχι. Αν τις περάσεις πρέπει να δηλώσεις τις Στρατιωτικές Σχολές με την σειρά την οποία τις δήλωσες στην αρχική αίτηση προς αυτές, που γίνεται το Φεβρουάριο. Αν δεν περάσεις τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις, δεν έχεις δικαίωμα να τις δηλώσεις στο μηχανογραφικό σου. Αν παρ’ όλα αυτά τις δηλώσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη καθόλου.

Έχω δηλώσει το τμήμα Μαθηματικών Θεσσαλονίκης 15η επιλογή. Αν κάποιος άλλος υποψήφιος το έχει δηλώσει 1η επιλογή ευνοείται;
Ευνοείται αυτός από τους δυο που έχει περισσότερα μόρια. Αν εσύ έχεις πάρει τα περισσότερα μόρια από τον άλλο υποψήφιο, εσύ θα πάρεις την θέση.

Θέλω να δηλώσω το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης που περιλαμβάνεται στο 1ο και στο 2ο πεδίο, έχω διαφορετικό αριθμό μορίων στα δυο αυτά πεδία, τι γίνεται σε αυτήν τη περίπτωση;
Το ίδιο ισχύει και για όλα τα άλλα κοινά τμήματα σε δύο πεδία;

Το Παιδαγωγικό Δημοτική Εκπαίδευσης έχει μια βάση, παρότι ανήκει και στα δυο πεδία. Αν δηλώσεις και τα δύο πεδία, τότε θα χρησιμοποιηθούν τα μόρια από το πεδίο στο οποίο έχεις τα περισσότερα ανεξάρτητα από το πεδίο στο οποίο το δήλωσες. Αν δήλωσες το ένα μόνο πεδίοαπό τα δυο πεδία στα οποία περιλαμβάνεται, τότε θα χρησιμοποιηθούν τα μόρια αυτού του πεδίου και όχι του πεδίου  στο οποίο δεν το δήλωσες.

Θέλω να δηλώσω τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, αλλά δεν έχω κάνει αίτηση και δήλωση προτίμησης το Φεβρουάριο. μπορώ να τις δηλώσω τώρα;
Δυστυχώς όχι.

Με τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ισχύει το ίδιο;
Εδώ οι ημερομηνίες είναι πιο χαλαρές και συνήθως η προθεσμία λήγει τον Ιούλιο.

Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας με άλλους συνυποψήφιους;
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στην τελευταία θέση εισακτέων κάποιου τμήματος, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης και αν υπάρχει και εδώ ισοβαθμία, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του επιστημονικού πεδίου στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη σχολή. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, μπαίνουν όλοι οι ισοβαθμούντες, ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε το συγκεκριμένο τμήμα ο καθένας από τους ισοβαθμούντες. η σειρά προτίμησης λαμβάνεται υπόψη ως τρίτο κατά σειρά κριτήριο μόνο στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές.

Με τα μόρια που έχω περνάω σε πολλές σχολές. Σε ποία τελικά θα περάσω;
Απ’ όλες τις σχολές τη βάση των οποίων πιάνεις θα περάσεις σε αυτή που έχεις δηλώσει πρώτη στο μηχανογραφικό σου.

Αν κάνω λάθος αριθμητικό στη δήλωση, δηλαδή δηλώσω δύο φορές τον αριθμό 2 ή παραλείψω τον αριθμό 3, τι γίνεται;
Τα λάθη αυτά τα βρίσκει ο υπολογιστής την ώρα που περνιούνται οι προτιμήσεις σου και είσαι παρών, οπότε διορθώνονται εκείνη τι στιγμή.

Πώς ξέρω ότι πράγματι οι σχολές δηλώθηκαν με τη σειρά που ήθελα;
Παίρνεις αντίγραφο της δήλωσης σου από τον υπολογιστή, το οποίο πρέπει να ελέγξεις σχολαστικά για τυχόν λάθη.

Είμαι απόφοιτος, έδωσα και φέτος εξετάσεις. Μπορώ να καταθέσω μηχανογραφικό και για το 90% των θέσεων, μια και έδωσα φέτος εξετάσεις και για το 10% μια και είμαι απόφοιτος προηγούμενου έτους;
Δεν γίνεται να κοροϊδέψεις τον υπολογιστή του υπουργείου Παιδείας, ο οποίος έσβησε τους περσινούς σου βαθμούς και τους αντικατέστησε με τους φετινούς. Άρα δεν έχεις μόρια από προηγούμενη χρονιά για το 10% των θέσεων.

Έδωσα δύο φορές Πανελλήνιες Εξετάσεις και φέτος, τρίτη χρονιά, θέλω να είμαι υποψήφιος για το 10% των θέσεων. Ποιας χρονιάς οι βαθμοί θα μετρήσουν;
Θα μετρήσουν οι βαθμοί της τελευταίας φοράς που εξετάστηκες, γιατί κάθε φορά που δίνεις Πανελλήνιες Εξετάσεις σβήνονται οι προηγούμενοι βαθμοί και αντικαθίστανται από τους τελευταίους.

Έδωσα Πανελλήνιες Εξετάσεις τελευτεία φορά πριν 4 χρόνια. Μπορώ να καταθέσω μηχανογραφικό για το 10%.
Όχι. Η κατάθεση μηχανογραφικού για το 10% των θέσεων ισχύει μόνο για αποφοίτους των τελευταίων 2 χρόνων.

 

Συχνά λάθη

Θα ξαναδώσω Πανελλήνιες Εξετάσεις του χρόνου, οπότε δεν έχει νόημα να δώσω ιδιαίτερη προσοχή στο μηχανογραφικό.
Κάθε πράγμα στον καιρό του. Τώρα θα φτιάξεις σωστά το μηχανογραφικό σου, τον Σεπτέμβριο θα δεις σε ποια σχολή πέρασες κι αν δεν σου αρέσει, αφού πρώτα γραφτείς στη σχολή που πέτυχες, αποφασίζεις να ξαναδώσεις.

Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσω σε καλή σχολή, γιατί δεν έχω προετοιμαστεί καλά.
Πρόσεξε τα μικρά διαμάντια που υπάρχουν προς το τέλος των βάσεων και έχουν καλές προοπτικές. Συνήθως είναι ΤΕΙ σε μικρές επαρχιακές πόλεις, τα οποία όμως έχουν θετικές επαγγελματικές προοπτικές.

Αφού δεν μπορώ να μπω σε ΑΕΙ, θα δηλώσω μόνο ΤΕΙ. Αν τα βάλω στην αρχή θα έχω περισσότερες πιθανότητες να πετύχω.
Δεν έχει σημασία η σειρά της προτίμησης της σχολής, παρά μόνο στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές και αυτό μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν έχει σημασία αν θα βάλεις πρώτη ή δέκατη τη σχολή, αλλά μόνο αν έχουμε τα μόρια για να μπούμε στη σχολή και δεν έχουμε βάλει άλλη σχολή με λιγότερα μόρια πριν από αυτή.

Ευτυχώς πήγα καλά κι έτσι δεν χρειάζεται να δηλώσω καθόλου ΤΕΙ.
Το σωστό είναι να δηλώσεις και ΤΕΙ γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί με τις βάσεις που κάθε χρόνο αυξομειώνονται.

Οι καλές σχολές έχουν υψηλή βάση. Οι σχολές με χαμηλή βάση δεν είναι καλές.
Οι βάσεις εκφράζουν τη ζήτηση και τη προσφορά των θέσεων της κάθε σχολής. Αν μια σχολή η οποία έχει λίγες θέσεις, τη δηλώσουν πολλοί μαθητές, τότε θα έχει υψηλή βάση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχει καλές επαγγελματικές προοπτικές ή ότι θα αρέσει σε σένα.

Δεν θέλω να φύγω από την πόλη μου. Γι’ αυτό θα δηλώσω πρώτα τις σχολές της πόλης μου ακόμα και τα ΤΕΙ και μετά τις υπόλοιπες σχολές στην Ελλάδα, ανάλογα με τις χιλιομετρικές αποστάσεις.
Εκείνο που έχει σημασία είναι το πτυχίο το οποίο θα αποκτήσεις και όχι η πόλη που φοίτησες. Έτσι είναι καλύτερα για παράδειγμα ένα ΑΕΙ Οικονομικών μακριά από το σπίτι μας από ένα ΤΕΙ Λογιστικής στην πόλη μας. Βέβαια παίζουν ρόλο και οι οικονομικές δυνατότητες.

Θέλω να περάσω ΑΕΙ, γιατί είναι καλύτερα από τα ΤΕΙ.
Αυτό δεν είναι γενικά σωστό. Εξαρτάται από τις σχολές που συγκρίνουμε γιατί μπορεί ένα ΑΕΙ να μην έχει καλές προοπτικές ενώ ένα ΤΕΙ μπορεί να έχει άριστες.

Για να μην κάνω κανένα λάθος, θα δηλώσω όλες τις σχολές.
Έτσι συνήθως περνάς σε μια σχολή που δεν σου αρέσει γιατί δεν είναι δυνατόν να περνάς σε όλες τις σχολές. Το σωστό είναι να δηλώσεις και υψηλόβαθμες και μεσαίες και χαμηλές, μόνο όσες από αυτές σου αρέσουν.

Μπορώ να συγκεντρώσω περίπου 17.000 μόρια, άρα, σύμφωνα με τις περσινές βάσεις περνάω στη σχολή που είχε 16.994 μόρια.
Αυτές είναι οι περσινές βάσεις. Οι φετινές μπορεί να έχουν και μια διαφορά περίπου στα 2.000 μόρια πάνω ή κάτω, πράγμα το οποίο εξαρτάται από το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων και τις προτιμήσεις των μαθητών οι οποίες αλλάζουν από χρονιά σε χρονιά.

Τελικά οι σχολές Πληροφορικής, Παιδαγωγικών έχουν καλές επαγγελματικές προοπτικές. Αυτές θα δηλώσω.
Οι συνθήκες εργασίας μεταβάλλονται εύκολα. Πριν μερικά χρόνια, οι δάσκαλοι διορίζονταν δύσκολα. Τώρα δεν υπάρχει ανεργία. Επίσης, αν δεν σ’ αρέσει η σχολή και περάσεις σε αυτή θα γίνεις κακός επαγγελματίας και ένας από τους άνεργους π.χ. πτυχιούχους Πληροφορικής. Τα κριτήρια της επιλογής σου πρέπει να είναι η επιθυμία σου, οι επαγγελματικές προοπτικές της σχολής και η πόλη στην οποία βρίσκεται η σχολή.

Μάλλον θα πάω πιο καλά από ότι περίμενα. Θα δηλώσω Ιατρική αντί για Οικονομικά.
Αν από την αρχή ήθελες την Ιατρική και δεν το έλεγες επειδή νόμιζες ότι ήταν άπιαστο όνειρο, καλά κάνεις. Αν όμως σου προέκυψε τώρα εξαιτίας της πίεσης του περίγυρού σου  τότε κάνεις λάθος.

Είμαι παιδί πολύτεκνης οικογένειας και θα πάρω σίγουρα μετεγγραφή, οπότε δεν με νοιάζει η πόλη στην οποία θα περάσω.
Σωστά, άλλά πρέπει να προσέξεις η σχολή που θα περάσεις να έχει αντίστοιχο τμήμα στην πόλη σου γιατί αλλιώς θα μείνεις υποχρεωτικά στην πόλη τη οποία έχεις περάσει.

Είχα τα μόρια για να περάσω στο Φυσικό Αθήνας αλλά δεν πέρασα. Γιατί;

  • Μπορεί να μην το είχες δηλώσει, καθώς δεν γίνεται να περάσεις σε μια σχολή την οποία δεν έχεις δηλώσει.
  • Μπορεί να είχες δηλώσει πριν μια σχολή η οποία θα είχε μικρότερη βάση.