Οικονομία

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη (ΔΔ)

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών (Ph.D.) στα Οικονομικά

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Διδακτορικό στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική"

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Διδακτορικό Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διδακτορικό Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Διδακτορικό Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Διεθνείς Οικονομικές και Επιχειρηματικές Σχέσεις

Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με ειδικεύσεις στη:

1. Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών,

2. Διεθνής Οικονομία και Οικονομική Πολιτική *

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική *

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Εφαρμοσμένη Οικονομική

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΔΔ)

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΔΔ)

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. στους τομείς:

1. Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική,

2. Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση και Οικονομία με κατεύθυνση στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση και την Οικονομία με κατεύθυνση τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Οικονομικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών Σχέσεων

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Οικονομική Ανάλυση

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Οικονομική Επιστήμη *

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Οικονομική Επιστήμη

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Οικονομική Επιστήμη

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Οικονομική Επιστήμη

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Οικονομική Επιστήμη (ΔΔ) *

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Οικονομική Επιστήμη-UADPhilEcon (ΔΔ)

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Οικονομική Επιστήμη (Athens PhD Programme)

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc Banking and Finance)

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Φορολογία και Ελεγκτική

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη Επιχειρήσεων

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)