Περιβάλλον

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών *

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού πράσινης χημείας στο πλαίσιο αειφορίας, με έμφαση στη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών (ΔΔ)

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)

Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον

Τμήμα Φυσικής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος

Τμήμα Βιοχημείας –

 Βιοτεχνολογίας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Βιώσιμη Ανάπτυξη:

1. Τοπική Ανάπτυξη,

2. Διαχείριση Περιβάλλοντος,

3. Αγωγή του Καταναλωτή

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)

Γεωργία και Περιβάλλον *

Τμήμα Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διατήρηση της Βιοποικιλότητας *

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση (ΔΔ)

Τμήμα Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διδακτορικό στην γνωστική περιοχή ¨Διαχείριση Περιβάλλοντος¨

Σχολή Χημικών Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Διδακτορικό του Τομέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου με αντικείμενο οικονομία και περιβάλλον

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος *

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείο Κρήτης)

Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος *

Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής *

Τμήμα Βιολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Περιβάλλον – Νέες Τεχνολογίες *

Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Περιβάλλον και Ανάπτυξη *

Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών *

Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Περιβαλλοντικές Επιστήμες *

Τμήμα Βιολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Περιβαλλοντική Βιολογία – Διαχείριση Θαλάσσιων & Χερσαίων Βιολογικών Πόρων *

Τμήμα Βιολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση *

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική

Τμήμα Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείο Κρήτης)

Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση *

Τμήμα Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος

Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Θεσαλλίας)