Πληροφορική

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα

Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Διδακτορικά Τμήματος Πληροφορικής

Τμήμα Πληροφορικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Διδακτορικά Τμήματος Πληροφορικής

Τμήμα Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διδακτορικό Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Επιστήμη του Διαδικτύου

Τμήμα Μαθηματικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Επιστήμη των Υπολογιστών

Τμήμα Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Επιστήμη Υπολογιστών

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Εφαρμοσμένη Πληροφορική:

1. Συστήματα Υπολογιστών

2. Επιχειρηματική Πληροφορική*

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Θεωρία της Επικοινωνίας (Agenda Setting, Framing, Gatekeeping) (ΔΔ)

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Μ.Δ.Ε. Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Πολυτ. Κρήτης)

Μ.Δ.Ε. στην Πληροφορική *

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Μ.Δ.Ε.:

1. Υπολογιστική Επιστήμη,

2. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα,

3. Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών,

4. Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα,

5. Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα,

6. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μικροηλεκτρονική με κατευθύνσεις:

1.Τεχνολογία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων,

2.Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων *

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μεταπτυχιακές - Διδακτορικές Σπουδές στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Πληροφοριακά Συστήματα

Τμήμα Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Πληροφοριακά Συστήματα *

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Πληροφοριακά Συστήματα (ΔΔ)

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Πληροφοριακά Συστήματα (μερικής φοίτησης)

Τμήμα Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Πληροφορική

Τμήμα Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Πληροφορική

Τμήμα Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Πληροφορική

Τμήμα Πληροφορικής (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Πληροφορική:

1. Υπολογιστικά Συστήματα,

2. Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών,

3. Λογισμικό,

4. Επιστημονικοί Υπολογισμοί,

5. Τεχνολογίες - Εφαρμογές

Τμήμα Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Πληροφορική με κατευθύνσεις:

1. Ψηφιακά Μέσα,

2. Επικοινωνιακά Συστήματα και Τεχνολογίες,

3. Πληροφοριακά Συστήματα,

4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Τμήμα Πληροφορικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Πολιτισμική Πληροφορική

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Προηγµένα Συστήµατα Πληροφορικής

Τμήμα Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Προηγμένα Συστήματα Η/Υ και Επικοινωνιών με κατευθύνσεις:

1.Δικτυακή Υπολογιστική – Ηλεκτρονικό Εμπόριο,

2.Νοήμονα Συστήματα,

3.Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή *

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών: Θεωρία,Υλοποιήσεις, Εφαρμογές *

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων

Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)