Τεχνολογικές Επιστήμες

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Γεωτεχνική Μηχανική

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Δ.Δ. στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Διδακτορικά Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στο Τμήμα Επιστήμης κ Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Διδακτορικό Δίπλωμα Γενικού Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής

Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Διδακτορικό Δίπλωμα των Τομέων Μαθηματικών, Φυσικής και Μηχανικής (ΔΔ)

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Διδακτορικό στη Σχολή Χημικών Μηχανικών

Σχολή Χημικών Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Διδακτορικό στον τομέα "Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών"

Σχολή Χημικών Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Διδακτορικό στον τομέα "Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών"

Σχολή Χημικών Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Διδακτορικό στον τομέα "Χημικών Επιστημών"

Σχολή Χημικών Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Διδακτορικό στον τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχολή Χημικών Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Διδακτορικό Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών *

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων *

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Εφαρμοσμένες Επιστήμες και Τεχνολογία

Γενικό Τμήμα (Πολυτεχνείο Κρήτης)

Εφαρμοσμένη Μηχανική *

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Λειτουργικά νανοδομημένα συστήματα για τη στοχευμένη αποδέσμευση θεραπευτικών βιομορίων/Nanoscale functionalities for targeted delivery of biopharmaceutics

Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μ.Δ.Ε. Μηχανικού του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Μ.Δ.Ε στις περιοχές:

1. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών,

2. Ενέργεια και Περιβάλλον,

3. Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες,

4. Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Εργασιών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Μ.Δ.Ε. στους τομείς:

1. Επιχειρησιακής Έρευνας,

2. Συστημάτων Παραγωγής,

3. Οργάνωση και Διοίκησης

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Πολυτεχνείο Κρήτης)

Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη *

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδερμα *

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας *

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

ΠΜΣ Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΔΔ)

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

ΠΜΣ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών

Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Πρόγραμμα Προδιδακτορικών Σπουδών "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στην Επιστήμη του Μηχανικού"

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Προκεχωρημένη Μηχανική (Πρόγραμμα Προδιδακτορικών Σπουδών)

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Πυρηνική Τεχνολογία – Ακτινοπροστασία *

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού στη Βιομηχανία

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Συστήματα Αυτοματισμού με τις εξής κατευθύνσεις:

1. Συστήματα Κατασκευών ή Παραγωγής,

2. Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου & Ρομποτικής *

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων (ΔΔ)

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων *

Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών *

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Υδραυλική Μηχανική *

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Υπόγεια Νερά (Πρόγραμμα Προδιδακτορικών Σπουδών)

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Υπολογιστική Μηχανική με κατευθύνσεις:

1. Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών,

2. Υπολογιστική Μηχανική Στερεών *

Σχολή Χημικών Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)