Φιλοσοφία, Ψυχολογία

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Βιοηθική *

Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Βιοηθική (ΔΔ) *

Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Δυνητικές Κοινότητες Κοινωνιο-Ψυχολοικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές *

Τμήμα Ψυχολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών *

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Ηθική Φιλοσοφία *

Τμήμα Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας *

Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας (ΔΔ) *

Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 

 

Κλινική Ψυχολογία

Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. στις κατευθύνσεις:

1. Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία,

2. Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία,

3. Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία,

4. Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών προβλημάτων

Τμήμα Ψυχολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μ.Δ.Ε. στις κατευθύνσεις:

1. Ψυχολογία της Υγείας,

2. Σχολική Ψυχολογία

Τμήμα Ψυχολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Μ.Δ.Ε. στους τομείς:

1. Ιστορία της Φιλοσοφίας,

2. Συστηματική Φιλοσοφία,

3. Ηθική

Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. του Τομέα Φιλοσοφίας:

1. Ιστορία της Φιλοσοφίας,

2. Συστηματική Φιλοσοφία

Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία *

Τμήμα Ψυχολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

ΠΜΣ στις κατευθύνσεις:

1. Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία,

2. Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική

Τμήμα Φιλοσοφίας (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Σχολική Ψυχολογία

Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία *

Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)