Φυσική Αγωγή

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Άσκηση και Ποιότητα Ζωής:

1. Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης,

2. Παιδαγωγική και δημιουργική μάθηση,

3. Πρόληψη – Παρέμβαση – Αποκατάσταση,

4. Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Άσκηση και Ποιότητα Ζωής:

1. Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης,

2. Παιδαγωγική και δημιουργική μάθηση,

3. Πρόληψη – Παρέμβαση – Αποκατάσταση,

4. Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή (ΔΔ)

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Άσκηση και Υγεία

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Βιολογία της Άσκησης

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Διδακτορικό Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Κινησιολογία

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Μ.Δ.Ε. στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία με Βεβαιώσεις για την Επιστημονική Περιοχή της Άσκησης και Υγείας, της Σχολικής Φυσικής Αγωγής, της Προπονητικής Ομαδικών Αθλημάτων και της Φυσικής δραστηριότητας για Ειδικούς Πληθυσμούς *

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων *

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Ψυχολογία της Άσκησης

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)