Φυσική

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μαθηματική Φυσική – Κοσμολογία(ΔΔ)

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας *

Τμήμα Φυσικής (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) με κατευθύνσεις:

1. Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών,

2. Ηλεκτρονική Τεχνολογία Κυκλωμάτων

Τμήμα Φυσικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μ.Δ.Ε. στις εξής κατευθύνσεις:

1. Φυσική Υλικών,

2. Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων,

3. Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική,

4. Φυσική Περιβάλλοντος

Τμήμα Φυσικής (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. στις εξής κατευθύνσεις:

1. Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας,

2. Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού *

Τμήμα Φυσικής (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. στους τομείς:

1. Ηλεκτρονική και Υπολογιστές,

2. Εφαρμοσμένη Φυσική,

3. Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική,

4. Φυσική των Υλικών,

5. Φωτονική – Lasers

Τμήμα Φυσικής (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Μ.Δ.Ε. στους τομείς:

1. Μαγνητικών υλικών – Οπτοηλεκτρονικής,

2. Πολυμερών – Κολλοειδών,

3. Νανοτεχνολογίας,

4. Βιοϋλικών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Μ.Δ.Ε. Φυσικής στους τομείς:

1. Φυσική,

2. Φωτονικής,

3. Επιστήμης Υλικών

Τμήμα Φυσικής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Μικροσυστήματα και Ναναδιατάξεις *

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Εθνικό & Μετσόβιο Πολυτεχνίο)

Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες με κατευθύνσεις:

1. Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων και Νανοτεχνολογίας,

2. Νανομηχανική και Νανοϋλικά,

3. Νανοβιοτεχνολογία *

Τμήμα Φυσικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής)

Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής

Τμήμα Φυσικής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Προχωρημένη Φυσική

Τμήμα Φυσικής (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες *

Τμήμα Φυσικής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές *

Τμήμα Φυσικής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Υπολογιστική Φυσική

Τμήμα Φυσικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές *

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Φυσική και Τεχνολογία Υλικών

Τμήμα Φυσικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Φυσική Περιβάλλοντος

Τμήμα Φυσικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Φωτονική & Νανοηλεκτρονική (ΦΩΝΗ)

Τμήμα Φυσικής (Πανεπιστήμιο Κρήτης)