Χειμερινό πρόγραμμα 2017-2018

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Β΄- Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθηματικά                

2

 

Μαθηματικά                

3

 

Μαθηματικά                

4

Ελληνικά

1

 

Φυσική                      

1

 

Φυσική                       

3

Αρχαία

1

 

Χημεία                      

1

 

Χημεία                      

2

Σύνολο                       

4

 

Αρχαία

2

 

Έκθεση       

2

 

 

 

Ελληνικά

1

 

Αρχαία              

3

 

 

Σύνολο                       

8

 

Σύνολο                        

14

             

ΕΠΑ.Λ  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

           

Μαθηματικά                

3

 

 

 

 

 

 

Ελληνικά

2

 

 

 

 

 

 

Σύνολο                       

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Θεωρητική Κατεύθυνση

 

Θετική Κατεύθυνση

 

Τεχνολογική Κατεύθυνση

Αρχαία Γεν. Παιδείας

1

 

Άλγεβρα

2

 

Άλγεβρα

2

Αρχαία Κατευθ.

4

 

Γεωμετρία

1

 

Γεωμετρία

1

Λατινικά

2

 

Μαθηματικά Κατευθ.

2

 

Μαθηματικά Κατευθ.

2

Έκθεση                       

2

 

Ανάλυση

1

 

Ανάλυση

1

Άλγεβρα

2

 

Φυσική Γεν. Παιδείας

2

 

Φυσική Γεν. Παιδείας

2

Γεωμετρία

1

 

Φυσική Κατεύθυνσης

2

 

Φυσική Κατεύθυνσης

2

Φυσική Γεν. Παιδείας                     

1

 

Έκθεση

2

 

Έκθεση

2

Σύνολο

13

 

Χημεία

2

 

Σύνολο

12

 

 

 

Σύνολο

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

Θεωρητική Κατεύθυνση

 

Θετική Κατεύθυνση

 

 

 

Τεχνολογική Κατεύθυνση

Αρχαία Κατεύθυνσης  

4

 

Μαθηματικά Προσανατολισμού ΘΚ

4

 

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

5

Έκθεση                       

2

 

Φυσική Προσανατολισμού ΘΚ

3

 

Φυσική Κατεύθυνσης

4

Λογοτεχνία

2

 

Βιολογία Προσανατολισμού ΘΚ

2

 

Υπολογιστές

2

Λατινικά

2

 

Χημεία

3

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων

1

Ιστορία Κατεύθυνσης

2

 

Έκθεση

2

 

Έκθεση

2

Μάθημα Επιλογής

 1/2

 

Μάθημα Επιλογής

 

 

Μάθημα Επιλογής

1

Σύνολο

13/14

 

Σύνολο

10/12

 

Σύνολο

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Μελέτη 3 ώρες εβδομαδιαία

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας : 2 ώρες εβδομαδιαία

Επιπλέον δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων έως 3 ώρες εβδομαδιαία