Χημεία

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστηριότητα *

Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Βιοανόργανη Χημεία *

Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Βιοτεχνολογία Τροφίμων *

Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Γενικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χημεία

Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Διδακτική της Χημείας και Νέες Τεχνολογίες με κατευθύνσεις:

1. Διδακτική της Χημείας,

2. Σύγχρονοι Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας *

Τμήμα Χημείας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στο Τμήμα Χημείας

Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Χημείας

Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών *

Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της

Τμήμα Χημείας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών *

Τμήμα Φυσικής (Πανεπιστήμιο Παρών)

Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών *

Σχολή Χημικών Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή *

Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Επιστήμη των Υλικών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Εφαρμοσμένη Μοριακή Φασματοκοπία *

Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων *

Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Πατρών)

 

 

Κατάλυση και Εφαρμογές της

Τμήμα Χημείας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. στους τομείς:

1. Αναλυτική Χημεία,

2. Φυσικοχημεία,

3. Οργανική Χημεία,

4. Βιομηχανική Χημεία,

5. Χημεία Τροφίμων,

6. Βιοχημεία,

7. Κλινική Χημεία,

8. Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία,

9. Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Τμήμα Χημείας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. στους τομείς:

1. Χημεία Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας,

2. Εφαρμοσμένη Βιοχημεία – Βιοτεχνολογία,

3. Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Ανάλυση

Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Μ.Δ.Ε. στους τομείς:

1. Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες,

2. Νέες Τεχνολογίες Χημικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία *

Τμήμα Χημείας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Χημεία

Τμήμα Χημείας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Χημεία και Τεχνολογία Υλικών *

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας *

Τμήμα Χημείας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)