Συχνές ερωτήσεις

Τις βάσεις εισαγωγής των σχολών θα τις βρεις στο site¨Βάσεις 2010¨ όπου εκεί εμφανίζονται όλες οι σχολές με φθίνουσα σειρά, έχει γίνει αναγωγή και για τις σχολές που απαιτούν ειδικό μάθημα.

Τις επαγγελματικές προοπτικές κάθε σχολής θα τις βρεις στο siteτης Προοπτικής στον ¨Οδηγό Σχολών¨ - ¨Επαγγελματικές Προοπτικές¨ το οποίο κατανέμεται και στα πέντε Επιστημονικά Πεδία.

Για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού πρέπει να ξέρεις τα εξής:

Μπορούμε να δηλώσουμε:

  • Όλες τις σχολές δυο πεδίων
  • Με όποια σειρά θέλουμε
  • Ακόμα και ανακατεμένες από τα δυο πεδία.

Πιο αναλυτικά στο site στο ¨Συμπλήρωση Μηχανογραφικού¨.

Οι αντιστοιχίες σχολών που μπορείς να πάρεις μετεγγραφεί θα τις βρεις στο siteστον ¨Οδηγό Σχολών¨ - ¨Αντιστοιχίες Τμημάτων¨ το οποίο κατανέμεται σε ¨Αντιστοιχίες Τμημάτων ΑΕΙ¨ και ¨Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ¨.

Ο βαθμός του ειδικού μαθήματος προστίθεται, αφού πολλαπλασιαστεί επί το συντελεστή (1) ή (2) ανάλογα με τη σχολή στο Γενικό βαθμό πρόσβασης.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ  ΑΕΙ  ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Ειδικά Μαθήματα

Τμήματα

Συντ/στής

Ξένη Γλώσσα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγγλ. Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας

2

Αγγλ. Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

Γαλ. Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας

Γαλ. Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

Γερμ. Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας

Γερμ. Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

Ιταλ. και Ισπαν. Γλώσσας και Φιλολογίας (Ιταλ.) Αθήνας

Ιταλ. και Ισπαν. Γλώσσας και Φιλολογίας (Ισπαν.) Αθήνας

Ιταλ. Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

Ξένων Γλώσσ. Μεταφρ. και Διερ/νείας Ιονίου (Ισπανικής)

Ελεύθερο σχέδιο     

Γραμμικό σχέδιο

 

 

 

 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

2

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) Θράκης

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Θεσσαλίας

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Κρήτης

Ελεύθερο σχέδιο

Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Α΄Ξένη Γλώσσα 

Β΄Ξένη Γλώσσα

Ξένων Γλώσσ. Μεταφρ. και Διερ/νείας Ιονίου

2

Αρμονία

Έλεγχος μουσικών

ακουστικών ικανοτήτων

Μουσικών Σπουδών Ιονίου

2

Μουσικών Σπουδών Αθήνας

Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας

Ξένη Γλώσσα

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζ. Ενημέρωσης Αθήνας

1

Δημ/φίας και Μέσων Μαζ. Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης

Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού Παντείου

Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών Παντείου

Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών Πειραιά

Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά

Διεθ. και Ευρωπ. Οικον. και Πολ. Σπουδών Μακεδονίας

 

 

 

            ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Αγωνίσματα

Τμήματα Επιστήμης Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)

2

Ελεύθερο σχέδιο       Γραμμικό σχέδιο

 

 

 

 

Γραφιστικής Αθήνας

2

Διακοσμητικής Αθήνας

Ανακαίνησης και Αποκατάστασης Κτιρίων Πάτρας

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Αθήνας

Φωτογραφίας Αθήνας

Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Αθήνας

Ξένη γλώσσα

Αγγλική ή γαλλική

ή γερμανική

ή ιταλική γλώσσα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τουριστικών Επιχειρήσεων Αθήνας

1

Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηράκλειο (Κρήτης)

Τουριστικών Επιχειρήσεων Πάτρας

Τουριστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης

Τουριστικών Επιχειρήσεων Λάρισας

Τουριστικών Επιχειρήσεων (Άμφισσα) Λαμίας

Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) Ηπείρου

Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σπέτσες) Πειραιά

Τουριστικών Επιχειρήσεων (Αργοστόλι) Ιονίων Νήσων

Τουριστικών Επαγγ. Αγ. Νικολάου ΑΣΤΕ Κρήτης

Τουριστικών Επαγγ. ΑΣΤΕ Ρόδου

Εφαρμ. Ξεν. Γλωσσ. Στη Διοικ. Και στο Εμπόριο (Ηγουμενίτσα) Ηπείρου

Χωρίς αναβαθμολόγηση:

 

Στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από δύο βαθμολογητές στην κλίμακα 1-100 και μόνο με ακέραιους αριθμούς. Αν η διαφορά βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών είναι μικρότερη ή ίση των 12 μονάδων στην κλίμακα 0-100, τότε εξάγεται ο μέσος όρος και ο βαθμός αυτός ανάγεται στην κλίμακα 1-20. Αν δεν προκύπτει ακέραιος, τότε ο τελικός βαθμός του γραπτού γράφεται με προσέγγιση δεκάτου.

 

Με αναβαθμολόγηση:

 

Αν η διαφορά βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 12 μονάδες, τότε γίνεται αναβαθμολόγηση από τρίτο βαθμολογητή. Στην περίπτωση αυτή, ο τελικός βαθμός του γραπτού είναι ο μέσος όρος που θα προκύψει από το βαθμό του τρίτου βαθμολογητή και από το μέσο όρο των δύο άλλων βαθμολογητών. Από το βαθμό της γραπτής εξέτασης και από τον προφορικό βαθμό προκύπτει ο βαθμός πρόσβασης μαθήματος. Αυτός θα είναι ο τελικός βαθμός του μαθήματος για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Προσαρμογή του προφορικού στο γραπτό βαθμό:

 

Προφορικός βαθμός του μαθήματος για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης είναι ο μέσος όρος των δύο τετραμήνων, εκτός και αν αυτός διαφέρει από το γραπτό βαθμό περισσότερο από (2) μονάδες, οπότε ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται κατά τρόπο που να διαφέρει του γραπτού μόνο κατά 2 μονάδες.

 

Βαθμός πρόσβασης μαθήματος:

 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ = (ΠΡΟΦ. ΒΑΘΜΟΣ x 0,3 ) + (ΓΡΑΠΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ x 0,7)

 

Δηλαδή για την πρόσβαση ο βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 30% από τον προφορικό και κατά 70% από το γραπτό βαθμό του μαθήματος, σε αντίθεση με την προαγωγή, όπου ο προφορικός και ο γραπτός βαθμός μετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του βαθμού του μαθήματος.

Ο Βαθμός Πρόσβασης μαθήματος υπολογίζεται με προσέγγιση δεκάτου ενώ ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης υπολογίζεται με προσέγγιση εκατοστού.

 

Διαμόρφωση βαθμού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ο Βαθμός πρόσβασης πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 8. Oι Βαθμοί των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας της Γ΄ Λυκείου πολλαπλασιάζονται με τους συντελεστές 1,3 και 0,7 αντίστοιχα (ή με τους συντελεστές 0,9 και 0,4 στις περιπτώσεις αντικατάστασης των μαθημάτων αυτών), σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί και περιλαμβάνει τους συντελεστές στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας.  Το άθροισμα των γινομένων των παραπάνω στοιχείων δίνει το συνολικό αριθμό μορίων του υποψηφίου.

Στο φροντιστήριο μπορείς να κάνεις το πρόγραμμα της τάξης σου όπως εμφανίζεται στα Προγράμματα Σπουδών.

Ο ρόλος των γονιών θα πρέπει να είναι καθοδηγητικός και συμβουλευτικός, αποφεύγοντας να επιβληθούν και να εξαναγκάσουν τα παιδιά να ακολουθήσουν μια μη επιθυμητή επαγγελματική καριέρα, γιατί αυτό θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην εξέλιξη των παιδιών.

 Μαζί με την εγγραφή στο φροντιστήριο θα έχετε ένα ΤestΕπαγγελματικών Ενδιαφερόντων και ένα ΤestΧαρακτηριστικών Προσωπικότητας, τα οποία θα μας βοηθήσουν να καθοδηγήσουμε μαζί σωστά το παιδί σας. Πιο αναλυτικά βλέπε στο site ¨Επαγγελματικός Προσανατολισμός¨.

Θα επιλέξεις συνήθως ένα από τα Μαθηματικά Γ.Π. και Βιολογία Γ.Π. Θα επιλέξεις απαραίτητα τα Μαθηματικά Γ.Π. αν θέλεις να εισαχθείς σε σχολές του 5ου Επιστημονικού Πεδίου (Οικονομικές σχολές). Στην περίπτωση αυτή θα επιλέξεις και το ¨Αρχές Οικονομικής Θεωρίας¨.

Επίσης θα επιλέξεις τα Μαθηματικά Γ.Π. στην περίπτωση που τα μαθήματα απομνημόνευσης θεωρίας σου φαίνονται πολύ δύσκολα, ενώ προτιμάς τα Μαθηματικά και τις ασκήσεις.

 

Θα επιλέξεις απαραίτητα τη Βιολογία Γ.Π. αν είσαι υποψήφιος της Θεωρητικής ή Τεχνολογικής κατεύθυνσης και θέλεις να εισαχθείς σε σχολές του 3ου Επιστημονικού Πεδίου (Ιατρικές σχολές). Επίσης θα επιλέξεις τη Βιολογία στην περίπτωση που μπορείς εύκολα να απομνημονεύσεις εξεταστέα ύλη 40 σελίδων.