Επαγγελματικές προοπτικές

Επαγγελματικές Προοπτικές

 

Οι σχολές εμφανίζονται ανά επιστημονικό πεδίο. Σχολές που υπάρχουν σε δύο επιστημονικά πεδία εμφανίζονται και στα δύο. Δίπλα από το όνομα της σχολής, ο αριθμός δηλώνει και το άλλο επιστημονικό πεδίο στο οποίο υπάρχει η σχολή.

Για κάθε σχολή εμφανίζονται τα επαγγέλματα που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος απόφοιτος της. Τα εμφανιζόμενα επαγγέλματα είναι ενδεικτικά. Κάθε απόφοιτος ανάλογα:

  • με τις δεξιότητες,
  • τις επιπλέον γνώσεις που θα αποκτήσει,
  • τα μεταπτυχιακά που θα παρακολουθήσει και
  • τα ενδιαφέροντα του,

μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους στην επαγγελματική του καριέρα.