Φιλολογία

Όνομα

Φορέας Υλοποίησης

Γλωσσική επικοινωνία και η νεοελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα *

Τμήμα Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Γλωσσική επικοινωνία και η νεοελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα (ΔΔ) *

Τμήμα Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας *

Τμήμα Φιλολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Επιστήμες &Τεχνολογίες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας με ειδικεύσεις:

1. Διδακτική των Γλωσσών,

2. Κοινωνιογλωσσολογία,

3. Εφαρμογές της Τεχνολογίας στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας,

4. Μεταφρασεολογία *

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μ.Δ.Ε. τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας στις κατευθύνσεις:

1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία,

2. Λατινική Φιλολογία,

3. Παπυρολογία,

4. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία,

5. Νεοελληνική Φιλολογία

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Μ.Δ.Ε. με τίτλο Κοραής:

1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία,

2. Λατινική Φιλολογία,

3. Νεοελληνική Φιλολογία,

4. Γλωσσολογία,

5. Βυζαντινή Φιλολογία,

6. Λαογραφία

Τμήμα Φιλολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μ.Δ.Ε. στη Γαλλική Λογοτεχνία με κατεύθυνση τη λογοτεχνία

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μ.Δ.Ε. στη Διδακτική των Γλωσσών και τη Γλωσσική Επικοινωνία

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μ.Δ.Ε. στη Μετάφραση - Μεταφρασεολογία

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

 

 

Μ.Δ.Ε. στην:

1. Κλασσική Φιλολογία,

2. Νέα Κλασσική Φιλολογία,

3. Γλωσσολογία

Τμήμα Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Μ.Δ.Ε. στους τομείς:

1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία,

2. Λατινική Φιλολογία,

3. Μεσαιωνική Φιλολογία,

4. Νεοελληνική Φιλολογία,

5. Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία,

6. Θεωρητική Γλωσσολογία,

7. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία,

8. Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία

Τμήμα Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μ.Δ.Ε. στους τομείς:

1.Κλασική Φιλολογία,

2.Βυζαντινή Φιλολογία,

3.Νεοελληνική Φιλολογία,

4.Γλωσσολογία,

5.Θεατρολογία-Κινηματογράφος

Τμήμα Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισμός με τις κατευθύνσεις:

1. Νεοελληνική Φιλολογία, Βιβλιολογία και Διδακτική της Λογοτεχνίας,

2. Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία  *

Τμήμα Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού *

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα (ΔΔ)

Τμήμα Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα

Τμήμα Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Τεχνογλωσσία *

Τμήμα Φιλολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)